Navigators Stilte Activiteiten

 

Jezus zocht regelmatig de stilte om zijn Vader te ontmoeten. Dat is waar de nadruk op ligt bij Navigators Stilte Activiteiten. God ontmoeten, bij Hem tot rust komen en leren om naar Hem te luisteren. Je persoonlijke relatie met God wordt tijdens de stilteweekends verdiept doordat je Hem beter leert kennen. Zowel voor mannen als voor vrouwen worden er regelmatig stilteweekends georganiseerd in verschillende kloosters. Daarnaast is het voor mannen ook mogelijk een stilteworkshop te volgen in groepsverband.

Stilteweekenden voor mannen
Deze worden geleid door Ernst Haagsman.

2019

Aanmelden bij Ernst Haagsman, 06 - 479 804 40 opgave is mogelijk tot 10 dagen voor aanvang.

Workshops (op aanvraag)

StilteWorkshop Basic
Hoe leer ik om God in de stilte te zoeken en naar zijn stem te luisteren. Een workshop van minimaal 1,5 à 2 uur.

Benedictijns Timemanagement
Hoe leef ik vanuit de rust in deze haastcultuur. Gebaseerd op de regel van Benedictus.

Prijs per workshop: € 150 exclusief reiskosten.
Informatie: Ernst Haagsman - 06 479 804 40

Stilteweekenden voor vrouwen

Ook wij vrouwen hebben de stilte nodig opdat God ons kan ontmoeten en ons gaandeweg kan vormen naar Zijn eigen beeld.

Echte stilte is een luxe die in ons land en vooral in ons persoonlijk leven helaas vaak schaars is geworden. We doen veel en goed: een gezin, een baan, vrijwilligerswerk, een woonomgeving waar voortdurend lawaai is. En dat drukke leven maakt stil worden tot een uitdaging.

Bij stilte gaat het niet zozeer om het vinden van een plek waar het stil is en je stil kunt zijn, al speelt dat wel mee. Het gaat vooral om je ziel, om het innerlijk stil zijn, en heeft te maken met waar de dichter van Psalm 131 over spreekt: ‘Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij’.

Innerlijk stil zijn, om naar God te kunnen luisteren, daar draait het om tijdens dit weekend van stilte en ontmoeting. We oefenen in stil zijn, bespreken handreikingen op de weg naar innerlijke stilte, wisselen ervaringen uit.

Informatie

  • 27-29 september, retraitecentrum Klein Sion, Leuvenheim (dichtbij Zutphen)

Het stilteweekend wordt geleid door Rita van Herk. Je kunt je tot 15 september bij haar aanmelden: ritavanherk, 06-36110388.