< terug

Materiaal voor Mentoraat

Input - Luisteren naar God

Input - Luisteren naar GodOpzet studiemateriaal 'Input'

Uitgangspunt is dat een studie in 1 gesprek gebruikt kan worden zonder specifieke voorbereiding. Wanneer een gesprek tussen mentor en mentoree een tijdsduur heeft van 1,5 – 2 uur, is het dus zaak dat binnen die tijd de studie kan worden behandeld en afgerond. Natuurlijk kun je er in een volgend gesprek op terug komen, maar dat is geen uitgangspunt bij het schrijven van de studies. Dit zijn wel enkele aandachtpunten:

• Thema van een studie moet een relevantie bezitten voor de student in onze huidige maatschappij
• De studie past op 1 enkelzijdig A4-tje
• De studie is inhoudelijk gericht op bewustwording, het aanleren van nieuw gedrag aangaande het thema of een combinatie van deze 2 zaken
• Gekozen Bijbelpassages dienen de concreetheid van het thema te bevorderen (i.p.v. te verbreden, zijpaadjes etc.)