< terug

Jaap en Lauri Korving in

Onze droom is...

Om Franse jongeren te zien groeien in geloof, zelfvertrouwen en leiderschap. We hopen daarbij protestanten, katholieken en zoekers samen te brengen en een vruchtbare wisselwerking te stimuleren. De liefde van de Vader, de verlossing door Jezus, en de inspiratie en leiding door de heilige Geest staan daarbij centraal.
 

Waarom Navigators?

De dynamiek en doelgerichtheid van Navigators, samen met de sterke relationele benadering en diepe geloofsbeleving geven ons de motivatie om met deze mooie groep mensen te werken. 


Wat wij doen...

We bouwen in Tours (centraal Frankrijk) aan een community waarin studenten en jongvolwassenen samenkomen, maaltijden delen, bijbelstudie doen en elkaars geloof bevragen en aanmoedigen. Daarnaast bieden we trainingen aan over discipelschap en leiderschap. 


Doe jij mee?

Door ons werk te steunen, bouw je mee aan de geloofsopbouw van jonge christenen in Frankrijk, een land waar het niet eenvoudig is om het vuur van je geloof brandend te houden. 

Neem contact op met Jaap en Lauri

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mail","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"true","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bericht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Medewerker"}
[]
[[]]
{"label":"VERZENDEN"}
[]