Navigators Bedrijfsvoering


De Bedrijfsvoering van Navigators is gevestigd in Driebergen en bestaat uit de volgende onderdelen:

Directie
Onze algemeen directeur Bob Esmeijer vormt op dit moment de directie van Navigators. De directie draagt verantwoordelijkheid voor de koers en richting van de organisatie en het bouwen aan onze visie

Secretariaat
Het secretariaat is beschikbaar voor tal van vragen. Zij zullen u te woord staan en doorverwijzen naar de juiste persoon binnen onze organisatie. 

Financiele Administratie
Op de financiële administratie worden onder meer de giften die wij ontvangen geadministreerd en verwerkt.

Personeelszaken
Deze afdeling is verantwoordelijk voor een zorgvuldige ondersteuning van onze medewerkers die cruciaal zijn in het bereiken van onze visie.

Communicatie & Fondswerving
De afdeling Communciatie & Fondswerving heeft als doel om u te inspireren met wat God doet binnen Navigators. Zij gebruiken hier onder meer de NAV., de website en andere uitingen voor.