Visie - onze stip aan de horizon

Wij verlangen ernaar dat steeds meer mensen zich toewijden aan Jezus en Zijn Koninkrijk en in hun omgeving bewust doorgeven wat ze zelf zien en horen.
 

Missie - hoe wij de visie willen bereiken

Leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven en, net als Hij, discipelen te maken die discipelen maken.

Toelichting Visie

Steeds meer  - Het is ons verlangen en onze ambitie dat het aantal mensen dat zich toewijdt aan Jezus en Zijn Koninkrijk groeit.

Toewijden aan Jezus– Jezus heeft zijn leven gegeven uit liefde voor ons. Hij is toegewijd aan ons en verwacht als reactie onze volledige toewijding aan Hem.

Toewijden aan Zijn Koninkrijk – Wij erkennen dat Gods Koninkrijk, Zijn plan voor een nieuwe wereld, een verantwoordelijkheid betekent voor zowel ons persoonlijk leven als voor gerechtigheid en duurzaamheid in deze wereld.    

Omgeving - Als Navigators verlangen we insiders te zien die in hun eigen omgeving, op de plek waar God hen geroepen heeft, als discipel van Jezus leven.

Bewust doorgeven – Wij verlangen naar discipelen die met Jezus leven en net als hij discipelen maken die discipelen maken.

Zelf – Een discipel van Jezus neemt verantwoordelijkheid voor de groei van zijn relatie met God. Hij of zij zoekt naar manieren om te blijven groeien.

Zien en horen – We geloven dat ‘overdracht’ plaatsvindt door het leven te delen. We zien hoe Gods Geest werkt in en onder ons en we horen hoe God tot ons spreekt door de Bijbel heen.

Toelichting Missie

Leiders - We focussen ons op discipelen van Jezus die verantwoordelijkheid willen nemen, bereid zijn om te dienen en willen groeien in het leiden van anderen.

Dagelijks met Jezus leven - Jezus is het middelpunt van ons leven als discipel. We verlangen te groeien in de persoonlijke en dagelijkse omgang met Jezus en van daaruit vrucht te dragen. Hier willen we elkaar graag in aanmoedigen, helpen en ondersteunen.

Net als Hij - We volgen het voorbeeld van Jezus in het maken van discipelen. In de Bijbel zien we hoe Jezus ons voorleeft om met anderen op te trekken en hen helpt om God beter te leren kennen en keuzes te maken die in overeenstemming zijn met Zijn wil. 

Discipelen maken die discipelen maken - Als Navigators willen we meewerken aan de opdracht van Jezus om discipelen te maken onder alle volken. We verlangen naar geestelijke generaties van discipelen die in hun omgeving bewust doorgeven van wat ze zelf zien en horen.