Verantwoording inzet giften


We geloven dat God de eigenaar is van alles op aarde (Psalm 24: 1). Alles is door Hem en voor Hem geschapen (Rom 11: 36). We geloven dat God ons vraagt om als goede rentmeesters (Lukas 16) het geld dat we ontvangen hebben te gebruiken voor de visie van Navigators.

Wij willen op een integere en zorgvuldige manier omgaan met de giften die u geeft. We zullen onze dromen en doelen voor o.a. studenten in Nederland blijven communiceren, zodat u weet waar wij voor gaan. We zullen het geld dat we ontvangen zo veel mogelijk investeren op plekken waar we visie en geloof voor hebben en waar het nodig is.

Geld dat gegeven wordt aan projecten op naam (bijv. stafwerker in stad X of kantoormedewerker Y) zal primair besteed worden ten behoeve van deze stafwerker.

Geld dat gegeven wordt aan algemene projecten (bijv. stafwerk in stad X of afdeling Y) zal primair geïnvesteerd worden in onze staf in de betreffende stad. Eventueel investeren we daarnaast in onze arbeiders in deze stad of besteden we het geld in andere projecten binnen Navigators. 

Tot slot trainen we onze stafwerkers in het ontwikkelen van een persoonlijke visie op geld en bezit. We geloven als beweging in het belang van gezamenlijke waarden op het gebied van geld zoals betrouwbaarheid en integriteit, maar ook vrijgevigheid (Spr. 11: 25) en vreugdevol geven (2 Kor. 9:7). We hopen dat onze stafwerkers de cultuur van het Koninkrijk op dit terrein vertegenwoordigen en vermenigvuldigen in ontmoetingen met degenen met wie ze optrekken en met (potentiële) financiële partners.