Navigators is een wereldwijde beweging en is in Nederland vertegenwoordigd door Stichting Navigators, gevestigd te Driebergen. Navigators wil leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven en, net als Hij, discipelen te maken die discipelen maken. Dit doet Navigators o.a. onder jeugdleiders, studenten, young professionals en met zendelingen. 


Vanuit de afdeling Bedrijfsvoering in Driebergen wordt beleid ontwikkeld en uitgevoerd, welke op verschillende manieren de gehele landelijke organisatie ondersteunen en versterken. Wij zijn per direct op zoek naar een:

 

HR Manager (m/v)

24 uur per week
 
Als HR Manager draag je bij aan het creëren van een professionele backoffice zodat onze stafleden ‘in het veld’ zich primair kunnen richten op het invullen van onze missie om discipelen te maken die discipelen maken. De HR Manager ondersteunt het MT / teamleiders / medewerkers / vrijwilligers / zendelingen / andere betrokkenen op strategisch en operationeel niveau en de organisatie met de invulling van werkgeverszaken. Jouw inzet draagt bij aan een HR beleid welke positief effect heeft op de verschillende bedieningen waar je mee te maken hebt. Je denkt mee in de (groei)ontwikkelingen en wat dit betekent voor medewerkers en voor de inrichting van de organisatie. Daarnaast pak je ook incidenteel administratieve taken op en bouw je mee aan de professionalisering van interne HR processen.

Op hoofdlijnen behoren tot jouw verantwoordelijkheden:
  • Ontwikkelen van (meer)jaarplannen voor de HR afdeling welke een link vormen met de jaarplannen van de verschillende bedieningen. Een vertaalslag wordt gemaakt vanuit de jaarplannen samen met MT wat dit betekent voor medewerkers en hoe HR hierin gaat ondersteunen.
  • Ontwikkelen en continueren van een inspirerend Human Resources beleid, zodat invulling wordt gegeven aan goed werkgeverschap en aan wet- en regelgeving in Nederland wordt voldaan en die past binnen de richtlijnen van de internationale organisatie van de Navigators. Je maakt rapportages welke inzichtelijk maken wat nodig is voor de professionalisering van de HR organisatie.
  • Ondersteunen en trainen van MT / teamleiders bij de uitoefening van hun rol t.a.v. personele vraagstukken, zodat een optimale inzet van medewerkers wordt bereikt en een hoge(re) werknemerstevredenheid meetbaar is.
  • Zorgdragen voor ontwikkeling(sprocessen), welzijn en verzuimbegeleiding welke bijdraagt aan een positieve werkbeleving van medewerkers.
  • Ontwikkelen van een netwerk van professionals (supportgroup) die de Navigators visie ondersteunen t.b.v. effectieve samenwerking en deskundige ondersteuning zoals professionele coaches en counselors, arbeidsjuristen, salarisadministrateur, HR professionals van andere (missionaire) organisaties.
Je werkt nauw samen directie, MT en managementassistent op het gebied van personeels-, salaris- en verzuimadministratie. Je bent het aanspreekpunt voor alle vragen over personeelszaken, arbeidsvoorwaarden en voor pensioenzaken.
 

Wat breng je mee?

Je hebt ten minste 10 jaar aantoonbare HR ervaring en beschikt over HBO Personeel en Arbeid / HRM of gelijkwaardig diploma. Je hebt een hart voor de Navigators visie en bijvoorkeur (in het verleden) deelgenomen aan onze activiteiten. Je hebt een hands-on mentaliteit, bent bekend om je mensgerichte aanpak en inhoudelijke kennis van wetgeving, HR management en processen. Communiceren in het Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk is voor jou geen probleem. De competenties die je nodig hebt om deze functie te kunnen vervullen zijn integriteit, organisatiesensitiviteit, helicopterview, probleemanalyse, initiatief, klantgerichtheid, netwerkvaardigheid en gespreksvaardigheid.

Van medewerkers van Navigators wordt gevraagd dat zij van harte instemmen met de doelstelling van de stichting, zoals verwoord in de visie en missie en het medewerkersprofiel. De aansturing van de HR manager valt onder de verantwoordelijkheid van de Manager Bedrijfsvoering.
 

Wat hebben wij jou te bieden?

Wij bieden een bevlogen werkomgeving in een ambitieuze en groeiende organisatie. Je werkt samen met mensen die hun passie leven, doorgeven en zich volledig hiervoor inzetten. Het is een zelfstandige functie met veel variatie, uitdaging en ruimte voor eigen inbreng. Het salaris bedraagt min. € 2440 en max. € 3597 (op fulltime basis, excl. 8% vakantietoeslag) bruto per maand. Je bent voor 25% tot 50% verantwoordelijk voor het werven van eigen fondsen en je wordt hierin effectief gecoacht. We bieden 24 vakantiedagen en 12 ADV dagen op fulltime basis en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.
 

Reageren

Sollicitaties met CV zijn welkom op HR@navigators.nl t.a.v. Bob Esmeijer (Algemeen Directeur) vóór 15 juni 2018. Informatie is te verkrijgen bij M. van der Spruit (0343-520104). Het sollicitatieproces bestaat uit een aantal gespreksrondes waarin gesproken wordt met directie, MT en de huidige HR Manager. Het kan zijn dat de sollicitant wordt gevraagd om deel te nemen aan een persoonlijkheidsfactoren test t.b.v. inzicht in gedrag in de werkomgeving.