Privacyverklaring

Navigators en de bedieningen (NSV, LEF, IMPACT, MISSIONS) vinden jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we dus zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die we verzamelen. Deze gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hier volgt nog een verdere uiteenzetting van onze privacyverklaring, daar zijn we momenteel nog mee bezig.