< terug

— Navigators NL

Michiel Nap

Mijn droom is...

... om vanuit een cultuur van financiële vrijheid, hoop en positieve resultaten, alle collega's in het veld in staat te stellen om de Navigator-roeping uit te dragen vanuit een financiële basis van 100 procent op budget zijn.

Waarom Navigators?
Door te werken voor Navigators kan ik Navigator-staf trainen, inspireren en toerusten om verwachtingsvol te bidden en pro-actief te werken om volledig op budget te zijn, zowel persoonlijk als voor hun teams.

Wat doe ik ...
Concreet betekent dit onder andere dat ik collega's 1op-1 coach en trainingen geef over fondswerving en MPD (Ministry Partnership Development). Ik vind de tekst in Romeinen 10:14-15 inspirerend hierin: mijn collega's zijn het goede nieuws aan het verspreiden ... mijn toevoeging op die tekst: hoe kunnen ze het goede nieuws vertellen zonder een gezonde financiële basis?

Doe jij mee?
Ben je enthousiast over mijn werk voor Navigators en wil je via mij (financieel) investeren in het toerusten van mijn collega's? Neem gerust contact met me op zodat ik je hierover kan informeren.

Neem contact op met Michiel

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mail","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"true","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bericht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Medewerker"}
[]
[[]]
{"label":"VERZENDEN"}
[]