< terug

Maryse Griffioen

Het is mijn droom dat ...

studenten er voor kiezen Jezus na te volgen en Hem in alle aspecten van hun leven te betrekken. En dat wij als mensen leven en zijn zoals God het bedacht heeft. Dat we vader of moeder, broer of zus, vriend of vriendin, echtgenoot, buurman of buurvrouw en collega zijn zoals God het bedoeld heeft.

Waarom Navigators ...
In vier jaar lidmaatschap bij NSR heb ik gezien wat een belangrijk plek Navigators speelt in mensenlevens. Ik zie het als een voorrecht om zelf mee te kunnen werken om discipelen te maken die vervolgens ook discipelen gaan maken en zo mee te bouwen aan Gods Koninkrijk op aarde.

Wat doe ik?
Sinds 1 september 2015 ben ik staflid bij NSR. Als staflid ga ik 1-op-1 optrekken met een aantal studenten om samen met hen te wandelen in geloof. Daarnaast richt ik mij samen met het verdere stafteam op de leiders van de vereniging om samen met hen na te denken over de visie van de vereniging.

Doe je mee?
Als u/jij denkt, 'die droom, daar wil ik aan meebouwen'. Dat kan! Gebed, bemoedigingen en financiële ondersteuning is ontzettend welkom. Contact opnemen en/of financiële ondersteuning kan via de buttons aan de rechterzijde. 

Neem contact op met Maryse

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mail","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"true","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bericht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Medewerker"}
[]
[[]]
{"label":"VERZENDEN"}
[]