< terug

— Navigators NL

Joost van Heusden

Ik droom van ...

... steeds meer studenten en young professionals die Jezus persoonlijk leren kennen en hun leven helemaal aan Hem toewijden. Jonge leiders die Gods Liefde en Koninkrijk op een authentieke en moedige manier zichtbaar laten worden in woord en daad.

Waarom Navigators?
Bij Navigators heb ik ontdekt hoeveel kracht en hoop er verborgen zit in Gods diepe liefde en persoonlijke droom voor ieder mens. Zelf met Jezus leren wandelen en hier anderen in betrekken zodat ook zij dit leren en Jezus weer aan anderen voor kunnen leven. Prachtig toch?

Wat ik doe?
Ik ben deel van een pionierend team dat kerkleiders en kerken helpt om een relationele cultuur van discipelschap vorm te geven. Dit met als oogmerk dat de groeiende kloof tussen studenten en young professionals en 'de kerk' kleiner wordt. Daarnaast geef ik samen met een mooi team leiding aan het diverse werk van Navigators in Nederland.  Mijn werk bestaat uit een mooie mix van discipelschap en leiderschap. 1-op-1 discipelschap, coachen, trainen, kringen leiden, vergaderen, spreken, werkbegeleiding, bidden …

Doe jij mee?
Ben jij enthousiast over de visie om studenten tot bloei te zien komen in een ontmoeting met Jezus dan wil ik je van harte uitnodigen met mij te partneren in dit prachtige werk.

 

Neem contact op met Joost

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mail","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"true","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bericht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Medewerker"}
[]
[[]]
{"label":"VERZENDEN"}
[]