< terug

Francisca Folkertsma

Mijn droom


Voordat een schip uitvaart, wordt het uitgerust. Eenmaal op zee helpt een goede uitrusting je om veilig te varen en de juiste koers te houden. Zo is het ook met onderwijs over leven in navolging van Jezus Christus.
Als christenen hebben we elkaar nodig. We leren door naar elkaars verhaal te luisteren. Boeken helpen ons om ons eigen verhaal met God vorm te geven en in praktijk te brengen. Het mogen meewerken aan de uitgave van dergelijke boeken is voor mij een droom die werkelijkheid wordt! 

Waarom Navigators?
Zelf heb ik mijn studententijd ervaren als richtinggevend voor de jaren die volgden. Ik heb veel geleerd van mensen die hun leven met me wilden delen. God werkt door mensen. Dit principe zie ik terug bij Navigators.

Wat doe ik?
In overleg met de Raad voor de Uitgeverij zoek ik naar nieuwe boeken die passen bij (één van) de bedieningen van Navigators. Wanneer een Engelstalig boek voldoet aan de criteria die we hebben opgesteld, zorg ik ervoor dat het wordt vertaald en uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Novapres.

Doe je mee?
Mis je boeken over bepaalde onderwerpen? Of heb je een Engelstalig boek gelezen waarvan je vindt dat het vertaald zou moeten worden naar het Nederlands? Wil je een recensie schrijven naar aanleiding van een nieuw Navigators Boek? Laat het me weten!


 

Neem contact op met Francisca

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mail","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"true","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bericht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Medewerker"}
[]
[[]]
{"label":"VERZENDEN"}
[]