< terug

Erwin Groeneveld

Mijn droom is ...


... dat jongeren, in een tijd waarin slechts weinige Jezus kennen, ze Hem leren kennen, toegewijd zijn als zijn discipelen, en dat ze dat wat ze leren weer mogen geven aan hun omgeving. 

Waarom Navigators?
Navigators LEF heb ik leren kennen als een organisatie die samen met je op weg gaat om discipelschap, in zowel je persoonlijke leven, als (o.a.) als jeugdleider vorm te geven, uit te leven en door te geven. 

Wat ik doe ...
Ik ben relatiemanager binnen het team van LEF.  Op dit moment werk ik 8 uur per week voor LEF en hoop dit snel te kunnen uitbreiden naar 16 uur.

Doe je mee?
Komt mijn droom overeen met jouw droom?  Bouw dan mee door ons werk te ondersteunen als partner in betrokkenheid, bemoediging , gebed en financieel.
 

Neem contact op met Erwin

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mail","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"true","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bericht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Medewerker"}
[]
[[]]
{"label":"VERZENDEN"}
[]