< terug

Brian Fink-Jensen

Mijn droom is ...

... het zichtbaar maken van het karakter van Jezus in onze studentenverenigingen. Mijn droom is dat we meer en meer op Jezus gaan lijken in ons denken, spreken en doen.

Waarom Navigators?
Ontdekken wie ik ben en wie God is heeft mij als student bij Navigators Studentenvereniging Utrecht gebracht. Ik wil doorgeven aan medestudenten hoe God ons leven kan veranderen. 

Wat doe ik?
Als parttime staflid ben ik acht uur per week betrokken bij N.S.U. Daarnaast volg ik een master aan de Universiteit Utrecht. Mijn hoofdtaak in de vereniging is het organiseren van een mannentraject.

Neem contact op met Brian

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mail","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"true","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bericht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Medewerker"}
[]
[[]]
{"label":"VERZENDEN"}
[]