Jaarverslagen


Jaarverslag 2019

Geachte lezer,

Wij zijn in 2019 gezegend door goede samenwerking binnen de Navigators tussen de verschillende bedieningen en bedrijfsvoering en in het bijzonder ook tussen de Navigators en andere geestelijke organisaties (IFES, Agape, Alpha, enz). Dit versterkt ons allen in het uitvoeren van onze missie.

Wij kijken dankbaar terug op een jaar waarin een aantal bedrijfsprocessen (Personeelszaken, Administratie/Financieel) verder geprofessionaliseerd zijn.

Binnen de bedieningen zijn prioriteiten gezet die geleid hebben tot voortgang van onze plannen. LEF heeft een aantal thema’s doorontwikkeld die zeer enthousiast worden ontvangen. Binnen NSV is met veel energie gewerkt aan hoe we Jezus op de studentenverenigingen de centrale plaats geven. MISSIONS heeft twee gezinnen kunnen uitzenden en heeft een aantal mogelijke zendelingen in voorbereiding. IMPACT heeft een aantal plannen kunnen realiseren zoals de start van mentorgroepen, tweemaal per jaar een workshop-middag, een Intensive weekend en continuering van de stadsborrels.

Gedurende het jaar hebben we een Online Academy gebouwd, die ondersteunend is aan alle bedieningen. Hierin wordt allerlei ontwikkelingsmateriaal aangeboden op een hedendaagse manier.

Al dit mooie werk is mogelijk gemaakt door onze trouwe partners. Ook al hebben we financiële uitdagingen, we voelen ons zeer gezegend met een gezonde financiële balans.

In het jaarverslag leest u in meer detail hoe iedere bediening 2019 heeft ervaren en hoe onze financiën ervoor staan. We danken onze Heer dat we mogen helpen met het doorgeven van Zijn Koninkrijk.

Bob Esmeijer
Algemeen directeur
 
 


Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015