Jaarverslagen


Download hier het jaarverslag 2021
Download hier het standaardformulier ANBI instelling 2021

Geachte Lezer

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken beperkingen door COVID. Toch was het anders dan het jaar ervoor. Er waren tussen de lock-down momenten mogelijkheden om elkaar in grotere groepen te ontmoeten. We konden een aantal Learning Communities door laten gaan en ook een gezamenlijke stafdag in oktober. Een aantal collega’s zijn vanwege COVID langdurig ziek geweest en helaas zijn niet allen hersteld.

Zoals in het vorige jaarverslag vermeld stond, zijn we eind 2020 begonnen met het ontwikkelen van een LTP (Lange Termijn Plan). We hebben fase 1 (het gezamenlijk maken van dit plan en goedkeuring verkrijgen van het Bestuur) afgerond in de zomer van 2021. Per september 2021 zijn we gestart met de implementatie van dit LTP. Een aantal belangrijke punten uit dit LTP zijn ten eerste het herbevestigen van onze globale missie die we hebben als Navigators en zo goed mogelijk beschrijven wie we zijn. Ten tweede, het bepalen van drie prioriteiten, die zijn voortgekomen uit wat we zien gebeuren in Neder‐ land (externe trends) en verlangens die we ervaren van binnenuit de Navigators (interne trends). Ten derde hebben we op grond van voorgaande punten bepaald hoe we dit organisatorisch zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Als gevolg hebben we gekozen voor meer lokale aansturing van ons werk in plaats van centrale aansturing.

Het landelijk team (Navigator Leiderschaps Team) bestaat nu uit Hubleiders (leiders die voor een cluster van steden verantwoordelijk zijn voor Navigatorwerk voor alle leeftijden). In het verleden bestond het landelijk team (Management Team) uit bedieningsleiders die zich landelijk op een bepaalde leeftijdsgroep richtten. We schatten dat implementatie (fase 2) twee tot drie jaar zal duren voordat alle processen en ritmes verankerd zijn in de gehele organisatie. In dit jaarverslag informeren we u over de voortgang van de verschillende Hub’s en andere centrale ondersteuning hierbij. Om niet te veel verandering gelijktijdig te doen hebben we wel vastgehouden aan de dezelfde financiële structuur van de voorafgaande jaren (bedienings‐ structuur).

Twee jaar geleden zijn we begonnen met hernieuwd aandacht geven aan het ontwikkelen van een cultuur van uitzenden. Nederland is binnen de Navigators-wereldwijd een zogenaamd ’partnering country’. Dit betekent dat er onder andere van ons verwacht wordt dat we een mate van volwassenheid hebben die het mogelijk maakt onze mensen uit te zenden naar landen waar hulp nodig is bij het uitvoeren van onze Navigatormissie. We zijn dankbaar dat er beweging is ontstaan in Nederland en dat we een aantal landen hebben kunnen ondersteunen met het zenden van mensen zowel voor lange als korte perioden. Het is heel bemoedigend om te zien hoe studenten bereid zijn tijd te investeren in hun collega’s in de landen om ons heen.

In oktober van dit jaar zijn we verhuisd naar een nieuw kantoor op hetzelfde terrein. We hebben er voor gekozen minder eigen ruimte te hebben, maar meer gedeelde vergaderruimte met andere christelijke organisaties (Wycliffe, Missie Nederland, Interserve, enz).

Met vreugde kan ik melden dat we het jaar financieel licht positief hebben kunnen afsluiten. We hebben daarom onze continuïteitsreserve kunnen brengen naar het niveau waar deze hoort te zijn.

Wij danken onze Heer dat wij weer een jaar hebben mogen meedoen met het doorgeven van zijn Koninkrijk.


Bob Esmeijer
Algemeen directeur
 
 
Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015