Jaarverslagen


Download hier het jaarverslag 2020
Download hier het ANBI standaardformulier 2020

Geachte lezer,

Het jaar 2020 is in verschillende opzichten anders verlopen dan de voorgaande jaren. COVID-19 heeft vanaf maart het gehele jaar in een ander daglicht gezet. Het omschakelen van fysieke ontmoetingen naar videobellen, het afzeggen van vele Learning Communities binnen LEF, geen enkele fysieke bijeenkomst van Young Professionals (geen Queeste, geen stadsborrels) zijn een paar voorbeelden dat het een totaal ander jaar is geweest. Gedwongen door de omstandigheden zijn nieuwe vormen van samenwerken tot stand gekomen. Voorbeelden daarvan zijn kortere, aangepaste trainingen die virtueel gegeven zijn, kleinere groepsgrootte om toch nog bij elkaar te mogen komen en veel wandelingen met z’n tweeën in de buitenlucht.

We hebben geprobeerd om zo goed mogelijk onze medewerkers te ondersteunen in deze voor sommigen lastige periode. De uitdaging voor medewerkers met jonge gezinnen was groot vanwege de kinderen thuis, alleenstaanden die het dagelijks contact met collega’s missen en een aantal collega’s die lang ziek zijn geweest en soms nog steeds niet hersteld zijn. Gelijktijdig voelen we ons gezegend met een goede sfeer onder onze werknemers en nieuwe werkvormen die ontstaan zijn.

Financieel is het een uitdagend jaar geweest, voornamelijk omdat een aantal geplande Learning Communities niet door konden gaan en we onze reserves hebben moeten aanspreken om de gemiste inkomsten te compenseren.

Gelukkig hebben we kunnen doorbouwen aan een aantal initiatieven zoals onze Online Academy (uitbreiden van aangeboden trainingen), verbeteringen van bedrijfsprocessen en het door ontwikkelen van begonnen partnerships (zoals bijvoorbeeld het Ecosysteem met Expand, IFES en Navigators voor YP’s).

In het bijgaand verslag leest u in meer detail hoe iedere bediening 2020 heeft ervaren. Wij danken onze Heer dat we mogen helpen met het doorgeven van zijn Koninkrijk.

Bob Esmeijer
Algemeen directeur
 
 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015