Jaarverslagen


Download hier het jaarverslag van 2022
Download hier het standaardformulier ANBI instelling 2021

Geachte lezer,

Het jaar 2022 is voor Navigators Nederland een jaar geweest waarin we hebben kunnen doorwerken aan de uitvoering van ons Lange Termijn Plan (LTP). De drie prioriteiten (Discipelmakers voor het leven, versterken van de lokale Navigator-beweging en verbinding zoeken met mensen die Jezus nog niet kennen) zijn onze leidraad geweest bij het bepalen van de agenda. De Hubleiders zijn begonnen met het vormgeven en het integreren van de verschillende bedieningen die we in het verleden centraal georganiseerd hadden. Dit betekent meer focus op het begeleiden van mensen door de verschillende levensfases. We willen als Navigators geen afscheid nemen van studenten die klaar zijn met hun studie, maar graag langszij blijven in hun volgende fase als young professional. Tijdens landelijke dagen en trainingen zijn we ook vrijwilligers gaan uitnodigen die een navigator-verleden hebben. Op deze manier brengen we de verschillende generaties bij elkaar om samen te werken aan onze Calling: ‘To advance the Gospel of Jesus
and His Kingdom into the nations through spiritual generations of
laborers living and discipling among the lost’.

Een van de verantwoordelijkheden als zogenaamd ‘partnering country’ (Partner in het wereldwijde netwerk van Navigators) is dat we ons inzetten in het ondersteunen van landen die geen of weinig mensen en middelen hebben om Navigator-werk uit te voeren. Met veel plezier kan ik melden dat er in 2022 een aantal ondersteuningsreizen zijn gemaakt door studenten en young professionals. Tijdens deze reizen wordt er, buiten discipelschap ontwikkeling, ook werk gedaan om zendelingen te helpen bij praktische klussen. Doel is dat we jonge mensen in een vroeg
stadium kennis laten maken met de noden van navigators in andere
landen. Hieruit zijn nu een aantal lange termijn zendingen voortgekomen (Zweden, Noorwegen, Kirgizië).

Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met verbeteren van de
processen in de bedrijfsvoering (privacy wetgeving, IT beveiliging, onboarden van nieuwe werknemers en vrijwilligers, IT systeem voor onze financiën, verbeterpunten aangegeven door de accountant, ziekte/verzuim, vakantie registratie, etc.). Het is fijn om te kunnen constateren dat de professionaliteit van de bedrijfsvoering gegroeid is.

Financieel zijn we zeer gezegend. Onze partners hebben ons door het hele jaar heen gesteund en we hebben het jaar financieel gezond kunnen afsluiten.

Wij danken de Heer dat wij weer een jaar hebben mee kunnen werken aan de grote opdracht uit Mattheus 28: ‘Ga op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij’.

Bob Esmeijer,
Algemeen directeur
 
 

jaarverslag 2021

jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015