Jaarverslagen


Jaarverslag 2018

Geachte lezer,

2018 is een mooi jaar geweest voor De Navigators Nederland. Groei en voortgang in de verschillende bedieningen en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Door gebed en financiële ondersteuning van onze partners hebben wij ons kunnen toeleggen op de kern van ons werk: 'Leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven en, net als Hij, discipelen ontwikkelen die dit weer doorgeven.'

In 2018 hebben we gewerkt aan plannen voor uitbreiding van onze bediening LEF. Dit heeft geleid tot nieuwe initiatieven waar we later in dit jaarverslag over zullen schrijven. Binnen NSV hebben we een start gemaakt met een project over hoe we discipelschap een meer centrale plaats kunnen geven binnen de studentenverenigingen. IMPACT is gegroeid tot een team dat gezamenlijk plannen aan het valideren is over hoe we Young Professionals kunnen uitdagen en ondersteunen om Gods Koninkrijk te brengen in hun directe omgeving. Binnen Missions hebben we twee families voorbereid om begin 2019 uitgezonden te worden. Gedurende 2018 hebben we een Bedrijfsmanager en een Personeelsmanager binnen ons Management Team mogen verwelkomen.

We zijn dankbaar hoe God ons zegent. Met het bijgaande jaarverslag willen wij Hem eren en u informeren.

Bob Esmeijer
Algemeen directeur

Als vers van het jaar hebben wij Joh.13: 34-35 gekozen: 'Ik geef jullie een nieuwe wet: houd net zoveel van elkaar, als ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'
 


Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015