Jaarverslagen


Jaarverslag 2017

Geachte lezer,

2017 is een mooi jaar geweest voor de Navigators Nederland. Groei en voortgang in de verschillende bedieningen en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Door gebed en financiële ondersteuning van onze partners hebben wij ons kunnen toeleggen op de kern van ons werk: 'Leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven en, net als Hij, discipelen te maken die discipelen maken'.

In 2017 hebben we samen met de Stichting Impact gewerkt naar een moment dat Impact nu integraal onderdeel is geworden van de Navigators. Impact richt zich op 'Young Professionals' die na hun studie de wereld in stappen.

Het is heel bemoedigend om door het hele land heen en in de verschillende bedieningen, jonge mensen te zien die met elkaar God zoeken en eren en een diep verlangen hebben om Jezus te leren kennen.

Speciaal dank voor Joost van Heusden die als interim algemeen directeur, naast zijn rol als directeur NSV, de Navigators heeft leiding gegeven gedurende 2017.

Wij zijn God dankbaar voor wat wij in 2017 konden doen. Met het bijgaande jaarverslag willen wij Hem eren en u informeren.

Met vriendelijke groet

Bob Esmeijer
Algemeen directeur
 
 


Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015