Geschiedenis van Navigators

 
Van Dawson Trotman tot nu
 
Dawson Trotman zigators in de VS. Hij begon zijn bediening onder mannen in de marine. Na de tweede wereldoorlog verspreidde de beweging zich ook buiten de VS. Op dit moment is Navigators actief aanwezig in meer dan 100 landen.
 
De jaren veertig tot zestig
Dawson bezocht in 1948 Nederland om op een conferentie in Doorn te spreken. Daar ontmoet hij Gien Karssen, die diep onder de indruk is van zijn visie op evangelisatie. Dawson vraagt haar om voor Nederland de memorisatiecursus te vertalen. Daarmee is de Nederlandse Navigators de eerste ter wereld die door een vrouw is opgestart. Zij vertaalde nog vele andere uitgaves en werd later internationaal bekend als schrijfster van vele boeken. Met name over vrouwen in de Bijbel
 
Navigators kreeg landelijke naamsbekendheid door haar nazorgactiviteiten tijdens de Billy Graham campagnes. In 1958 wordt het een officiële stichting.
 
De zestiger en zeventiger jaren
In 1964 start de evangelisatie onder studenten. Twee jaar later worden Gert en Baukje Doornenbal medewerkers en ontstaat er een bloeiend studentenwerk in verschillende studentensteden.
De Captains Club (nu LEF) wordt in 1972 opgericht en groeit uit tot een stabiel project met vele clubs door heel Nederland. Tegelijkertijd werd het Algemeen Navigator Werk (ANW) een begrip door o.a. conferenties. In diezelfde tijd vertrekken ook de eerste zendelingen vanuit Navigators.
 
De jaren tachtig en negentig
In de jaren tachtig wordt duidelijk dat oude methodes aangepast moeten worden aan de tijd. Nieuwe conferenties, nieuwe onderdelen, zoals Koers voor Ouders, Navigators Boeken en Navigators Stilteactiviteiten helpen daaraan mee.
Jelle Jongsma neemt het initiatief om het studentenwerk in Rotterdam om te bouwen tot een studentenvereniging. NSR groeit enorm en andere steden volgen. Het leiderschap bij Navigators wordt overgenomen door Rob en Elly Kampstra en Chris en Corrie Stroo. Zij gaan, met anderen, later op een ander spoor verder met een nieuw onderdeel Oikos. Waarbij de focus ligt op mensen met een niet kerkelijke achtergrond.
 
2000 tot nu
De leiding wordt herverdeeld waarbij Ernst Haagsman de leiding krijgt over de Captains Club en Jelle Jongsma over NSV. NSV groeit van 660 naar 3000 studenten in 2010. In 2002 wordt Paul Tameling parttime landelijk leider. In 2005 richt Jozua Ros LifeNet op en in 2007 voert Maurits Roose samen met zijn team een reorganisatie door bij de Captains Club. De naam wordt gewijzigd in LEF, en de doelgroep is niet langer de jongeren, maar het trainen van jongerenleiders. Dit slaat zo aan dat zij in 2011 de EA - Helixprijs ontvangen. 
 
In 2009 worden Jelle Jongsma en Bernard Terlouw benoemd als directeuren van Navigators. Joost van Heusden neemt de leiding van NSV van Jelle over, met Laurence Koo als adjunct. Het is een nieuwe fase waarin Navigators op groei gericht is. Het aantal medewerkers groeit naar ongeveer 70.
In 2014 overlijdt Jelle Jongsma op 58-jarige leeftijd. Hij laat een enorme lege plek achter.
 
Navigators maakt een reorganisatie door om de groei te kunnen bijbenen. Door de jaren heen is er veel veranderd, maar de boodschap en visie blijven hetzelfde: door persoonlijke relaties anderen helpen groeien in hun leven met Christus, zodat ook zij weer anderen kunnen helpen!

In de zomer van 2016 verlaat Bernard Terlouw Navigators om predikant te worden in De Westereen. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door Joost van Heusden. Vanaf Januari 2018 neemt Bob Esmeijer het stokje over van Joost.

In 2017 wordt Impact Navigators toegevoegd aan de bedieningen onder leiding van Sven Leeuwenstein. Impact Navigators richt zich op Young Professionals.
 
Meer weten?
Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Nederlandse Navigators download dan de tekst van het boekje van Gien Karssen: 1x1=veel