In Jakobus 5:16 staat: ‘Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’. Gebed is een waardevol middel en God luistert naar onze gebeden.

Binnen Navigators willen we gebed een belangrijke plek geven. Om meer over bidden te leren en specifiek het bidden voor een ander bieden we de ministry-cursus aan. Ministry is bidden voor anderen in de kracht van de Heilige Geest. We geloven en verwachten dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (Lk 11:13).
 

Ik heb God door de ministry echt aan het werk gezien bij mensen, zo heb ik Gods aanwezigheid echt ervaren - deelnemer Focus 2016

Tijdens de cursus worden Bijbelse principes van bidden uitgelegd en ga je zelf aan de slag om voor anderen te bidden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Bijbelse basis & praktijk, luisteren naar God, genezing, vergeving.
In veel steden draait de ministry-cursus jaarlijks. Ook op Focus wordt vaak de cursus aangeboden op de vrijdag voorafgaand.

Wil je meer informatie over de deze cursus, mail dan naar nsv@navigators.nl