24-7 Prayer


‘Wat als er meer jonge mensen in Nederland gaan bidden? Hoe zal het land er dan uit zien?” Het was deze vraag die Pete Greig stelde in januari 2012 aan een groep kerkelijke leiders uit Nederland die leidde tot wat 24-7 Prayer in Nederland nu is.

In Nederland willen we de jonge generatie helpen een leven van gebed en missie te leiden. Dit doen we door hen uit te dagen gebedsinitatieven te starten en goed materiaal hiervoor beschikbaar te stellen wat hen hierin helpt. Daarnaast vormen we een familie van jonge leiders die we discipelen om hun dromen en ideeën rondom gebed en missie plaatselijk vorm te geven.24-7 Prayer is een internationale gebedsbeweging van prayer-mission-justice die per ongeluk in 1999 begon met een gebedsbijeenkomst in Chichester, Engeland en verspreidde zich als een virus naar meer dan 100 landen.

Prayer rooms vormen het hart van deze beweging. In een prayer room kunnen mensen uur-na-uur samen een onafgebroken ketting van gebed vormen…vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, hele gewone mensen die het gebedsstokje doorgeven aan vrienden en vreemden…en zo reist het gebed dag en nacht de hele wereld over: van groep naar groep, van kerk naar kerk, van stad naar stad en van natie naar natie.  In het geloof dat God onze gebeden hoort en dit de wereld verandert.