Vormen van doneren

- Online machtigen - digitaal een incassomachtiging afgeven
- Gift zelf overmaken - zelf via uw bank een gift overmaken
- Periodiek schenken - doneren met een extra belastingvoordeel
- Nalatenschap - na uw leven doorgeven wat u heeft ontvangen

Mededeling: Net als vorig jaar verstrekken we niet meer automatisch een jaarlijks giftenoverzicht voor onze donateurs. Mocht u hier wel prijs op stellen, dan kunt u dit aangeven met een mail naar administratie@navigators.nl.

Meest voorkomend: online machtigen

Geef een machtiging af via het onderstaande donatieformulier. Wanneer u ons hebt gemachtigd om automatisch uw gift te incasseren, doe wij dit op de 1e of de 26e dag van de maand. U kunt deze automatische incasso’s stopzetten of wijzigen door een email te sturen naar gift@navigators.nl.


[{"mandatory":"1","infix":"true","prefix":"","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":"","source_type":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"IBAN","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Bedrag","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","default_value":"","has_placeholder":"","use_dropdowns":"","source_type":""}]
{"label":"Ingangsdatum","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Aan NSV project","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Opmerking","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"text":"Navigators heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting."}
[]

Navigators heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]

Door op 'verzenden' te klikken geeft u ons een machtiging om bovenstaand bedrag met aangegeven frequentie van uw rekening af te schrijven.
 

Gift wijzigen of stopzetten

Wilt u een gift wijzigen of stopzetten? Maak dan gebruik van het contactformulier of stuur een mail naar gift@navigators.nl.