Vacature NSV beleidsmedewerker (m/v) 

Standplaats: Driebergen
Omvang: 32 – 40 uur per week
Aanvangsdatum: 1 september 2019

Wat is NSV?

NSV is de studententak van het werk van de Navigators in Nederland. Navigators maakt deel uit van de meer dan 75 jaar oude, wereldwijde Navigators organisatie. Bij deze organisatie zijn meer dan 3500 mensen werkzaam in meer dan 100 landen, verspreid over de hele wereld.

Visie NSV– onze roeping, droom en ambitie
Elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen en hen uitdagen om Hem na te volgen zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.

Missie NSV – de manier waarop we onze visie handen en voeten geven
Leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven en net als Hij discipelen te maken die discipelen maken.

Studentenverenigingen, netwerken en internationale studentengroepen
Onze visie en missie krijgen vorm in drie soorten ‘bedieningen’ of vormen van studentenwerk, verspreid over 18 studentensteden in Nederland. Op dit moment bestaat NSV uit 14 studentenverenigingen, 9 netwerken en 3 internationale  studentengroepen. Om het werk onder studenten vorm te geven zijn er meer dan 50 stafmedewerkers werkzaam in al deze steden en studentengroepen. De meeste van deze stafleden werken in een specifieke stad, een aantal heeft een landelijke taak en  verantwoordelijkheid.

Functieomschrijving 

Je bent als NSV-beleidsmedewerker een spin in het web van het studentenwerk van de Navigators. Je ondersteunt de landelijk leider van NSV en het Management Overleg in verschillende bestuurs- en
beleidsprocessen door zorg te dragen voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie op tal van beleidsterreinen. Daarbij heb je een belangrijke rol in de communicatie naar onze medewerkers en de studentenleiders van verenigingen, netwerken en internationale studentengroepen
zodat beleid vertaalt kan worden naar de praktijk van alle dag.

De volgende taken behoren tot jouw verantwoordelijkheden:

 • Ondersteunen van het Management Overleg, het team dat leidinggeeft aan NSV
 • Coördineren van de meerjaren- en jaarplannen cyclus
 • Ontwikkelen van visie en beleid op tal van terreinen binnen het studentenwerk
 • Trainen van bestuursleden van verenigingen tijdens de NSVO’s
 • Voorzitten en leiden van het Praesidesoverleg.
 • Ondersteunen van het Strategisch Overleg, het team dat op strategisch niveau nadenkt over de koers en toekomst van NSV
 • Verzorgen van interne communicatie met staf en studentenleiders
 • Fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor staf en studentenleiders van verenigingen, netwerken en internationale studentengroepen
 • Je trekt op met één of meerdere studenten in mentoring/discipelmakende relaties
Daarnaast zullen er in de loop van de tijd verschillende mogelijkheden zijn voor verdieping in de vorm van tijdelijke projecten en/of portefeuilles waar je verantwoordelijkheid over krijgt. Bijvoorbeeld met als doel een bepaald aspect/onderdeel van de organisatie te verbeteren en/of verdere visie- en beleidsvorming. Daarnaast is het mogelijk om ook een deel van je tijd lokaal in een van onze verenigingen te investeren.
 

Functie-eisen

 • HBO of universitair opgeleid
 • Gepassioneerd navolger van Jezus met een hart voor studenten
 • In staat overzicht te bewaren over verschillende tegelijk lopende processen
 • Analytisch
 • Resultaatgericht
 • Flexibel
 • Planning- en organisatievermogen
 • Zelfsturende werkhouding
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)
 • Gemotiveerd om een persoonlijke, financiële achterban op te bouwen (het salaris voor deze functie wordt voor 50% gefinancierd vanuit de organisatie, 50% vanuit persoonlijke fondswerving
 • Bereid om je voor minimaal 3 jaar aan deze functie te committeren

Solliciteren?

Voor meer informatie of je sollicitatie kun je je richten tot Joost van Heusden (joost.vanheusden@navigators.nl). Je sollicitatie dient voorzien te zijn van een brief met heldere motivatie en je CV.

We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk maandag 10 juli 2019.