Stafmedewerker Enschede - NSE (0.6 – 1.0 fte)


Per januari 2016 zijn we op zoek naar een nieuw staflid (m/v) in Enschede. Het gaat om een vacature van minimaal 24 uur (0,6 – 1,0 fte).

Navigators is een wereldwijde organisatie die zich toewijdt aan de opdracht van Jezus om alle volken tot zijn discipelen te maken (Matteüs 28:19,20). Het studentenwerk neemt daar binnen een belangrijke rol.

Navigators Studentenvereniging Enschede (NSE) is een dynamische werkplek. De vereniging is opgericht in 1982 en is sinds 2008 officieel aangesloten bij Navigators. Ze heeft haar wortels in Campus voor Christus en vervolgens in Agape Enschede. Inmiddels bestaat NSE uit een bruisend gezelschap van ongeveer 120 leden. Er hebben inmiddels twee verschillende stafleden bij NSE gewerkt, maar momenteel is er geen staflid werkzaam in Enschede.

Zowel op groeps- als individueel niveau ben je als staflid bezig om de missie van Navigators actueel te houden & verder te verdiepen binnen de vereniging. Staf zijn binnen NSE is een bijzonder boeiende taak waarvoor diverse capaciteiten nodig zijn.

Wat vragen wij van je? / Jij...

 • bent een gepassioneerd navolger van Jezus Christus
 • wilt je ontwikkelen in het maken van discipelen en bent bereid je eigen leven als (onvolmaakt) voorbeeld te stellen aan anderen
 • hebt een christelijke levensstijl en bent daarin een voorbeeld voor anderen
 • kunt aansluiting vinden bij overwegend nuchtere, technische studenten
 • hebt ervaring met een leidende functie en bent in staat anderen hierin te ondersteunen
 • wilt je binnen NSE inzetten voor bestuur, nestoren & kringwerk, persoonlijke ontwikkeling en getuigende levensstijl van leden en wilt betrokken zijn bij de vereniging
 • bent HBO of WO opgeleid
 • bent beschikbaar voor minstens 2 jaar
 • bent bereid om in (de buurt van) Enschede te gaan/blijven wonen
 • bent bereid om een persoonlijke financiële achterban op te bouwen ondersteund vanuit de organisatie (het salaris wordt volledig opgebouwd uit persoonlijke fondswerving)
 • maakt deel uit van het landelijke verband NSV met de bijbehorende toerusting, activiteiten en verantwoordelijkheden


Dit is een beknopt overzicht en voor de complete profielen voor stafleden van NSV en NSE verwijzen we je naar het Algemeen profiel voor staflid NSV en Profiel Stafwerker NSE.
 

Geïnteresseerd?