Wil jij, samen met ons, studenten(leiders) in Den Haag helpen om dagelijks met Jezus te leven en, net als Hij, discipelen te maken die discipelen maken? Dan is deze functie wellicht iets voor jou:


Staflid binnen NSDH (0.6 – 1.0 fte)

Navigators is een wereldwijde organisatie die zich toewijdt aan de opdracht van Jezus om alle volken tot zijn discipelen te maken (Matteüs 28:19,20).  Het studentenwerk neemt daarbinnen een belangrijke rol. In Nederland zijn ruim 50 stafleden in 18 steden actief met in totaal ruim 3200 betrokken studenten.

“Navigators Studentenvereniging Den Haag (NSDH) is een vereniging waar alle studenten in Den Haag de mogelijkheid wordt geboden om Christus te leren kennen en Hem onder studenten bekend te maken. We willen een warme en open vereniging zijn waarbij we streven naar kwaliteit in alles wat we als vereniging ondernemen. De activiteiten zijn gericht op persoonlijke verdieping en ontspanning. We willen de liefde van Christus weerspiegelen door onderlinge eenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Wij benadrukken in dit alles van God afhankelijk te zijn.” NSDH telt ongeveer 60 huidige leden verdeelt over 3 disputen. 

Functieomschrijving:

 • Als staflid ben je persoonlijk betrokken op de leden en disputen van NSDH:
  • Je rust de leiders toe in visie, taak en persoonlijk discipelschap, denk aan besturen, nestoren en Alpha-team
  • Je bent mentor voor enkele leden
  • Je bent met regelmaat aanwezig bij verenigingsactiviteiten
  • Je bent beschikbaar voor persoonlijk gesprek
 • Je maakt deel uit van het landelijke verband NSV met de bijbehorende toerusting, activiteiten en verantwoordelijkheden
Jouw profiel:
 • Je bent een gepassioneerd navolger van Jezus Christus
 • Je wilt je ontwikkelen in het maken van discipelen en bent bereid je eigen leven als (onvolmaakt) voorbeeld te stellen aan anderen
 • Je stemt in met en zet je in voor de visie van NSV zoals nader verwoord in het profiel voor medewerkers
 • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en ervaring in het leiden van en samenwerken in teams
 • Je hebt een HBO of WO opleiding afgerond en affiniteit met studenten en de studentencultuur
 • Je hebt visie voor hoe studenten Jezus kunnen weerspiegelen binnen en buiten NSDH
 • Je bent bereid om een persoonlijke, financiële achterban op te bouwen ondersteund vanuit de organisatie (het salaris wordt volledig opgebouwd uit persoonlijke fondswerving)
 
Ons aanbod:
 • Een baan waarin je je geloof dagelijks kan verbinden met het leven van studenten
 • Een persoonlijk betrokken organisatie met een heldere visie en veel ruimte om je te ontwikkelen
Jouw reactie:
 • Je kan solliciteren op deze functie door een sollicitatiebrief en C.V. op te sturen naar Christiaan Verkerk, Christiaan.verkerk@navigators.nl  
 • Voor vragen of een uitgebreidere functieomschrijving: christiaan.verkerk@navigators.nl, 06-23406226