Stafwerker Delft - NS-Delft (0.6-1.0 fte)

Profielschets voor een lokaal Staflid van Navigators Studentenvereniging


Een beknopt beeld van Navigators
In Nederland bestaat de Navigators 65 jaar. Zij maakt deel uit van de meer dan 80 jaar oude wereldwijde Navigators organisatie. Bij deze organisatie zijn meer dan 4000 mensen werkzaam in meer dan 100 landen.

In Nederland zijn er 15 studentenverenigingen en 9 studentennetwerken die samen de sterk groeiende Navigators NSV vormen. Daarbij zijn op dit moment zo’n 3500 studenten betrokken. Daarnaast maken in Navigators Nederland LEF (gericht op tieners en jongeren) en Missions (gericht op het buitenland) deel uit van de organisatie.

NSV bestaat uit bloeiende, groeiende verenigingen en netwerken die inhoud willen geven aan het wereldwijde motto van de Navigators, namelijk 'Christus kennen en Hem bekendmaken'.

Een schets van NSV
NSV studentenverenigingen en netwerken variëren in grootte van 15-500 leden. Zij vinden het belangrijk dat haar leden God leren kennen, zich ontwikkelen in hun geloofsleven en dat leren doorgeven aan anderen op zo’n manier dat zij dit ook weer op hun beurt door kunnen geven.

De studentennetwerken richten zich op studenten (met een fluïde grens naar pas-werkenden en MBO-ers) die doorstromen vanuit Alpha/Beta cursussen, of studenten die geen affiniteit hebben met een studentenvereniging.

De studentenverenigingen willen studenten bereiken door aan te sluiten bij de Nederlandse studentencultuur (studentikoze tradities, borrels en feesten zijn daarom onderdeel van de cultuur).

De rol van de Staf binnen NSX (lokale studentenvereniging)
Bij NSV willen we per vereniging één of meer stafleden aanstellen. Stafleden investeren in de studenten van de diverse lokale studentenverenigingen. Zij zijn betrokken bij coaching, discipelschapsvorming en leiderschapsontwikkeling. In eerste instantie richten zij zich op het bestuur van een vereniging en de nestoren (een nestor is verantwoordelijk voor het functioneren van diverse kringen). Daarnaast zal de staf natuurlijk, waar dit gepast is, ook bij andere studenten betrokken zijn.

Staf en bestuur geven gezamenlijk inhoud aan de structuur en het (lange termijn) beleid van NSX. Daarnaast geeft het staflid beeld en inhoud aan de landelijke organisatie van NSV binnen de lokale vereniging. Hij is waar mogelijk zichtbaar voor alle studenten en betrokken bij een veelheid aan activiteiten. Mede afhankelijk van het aantal werkuren van een staflid zullen prioriteiten in zijn takenpakket worden aangebracht.

Samengevat komt dit neer op de volgende taken van een staflid:
 • Het coachen en het begeleiden van het jaarlijks wisselende bestuur en de nestoren in hun taken.- Het initiëren en samen met de nestoren ontwikkelen van een programma voor de kringen en het zorgdragen voor het goed functioneren van de kringen.
 • Het voeren van overleg met het bestuur om gezamenlijk de onderwerpen en de inhoud van de structuur en (lange termijn) beleidsvorming van NSX vast te leggen.
 • Als pionier nieuwe ontwikkelingen ondersteunen en waar nodig ook initiëren in samenwerking met ondermeer het bestuur.
 • Zichtbaar zijn binnen de vereniging: bereid zijn tot het houden van inleidingen op verenigingsavonden en dergelijke, maar ook zichtbaar en betrokken zijn op de informele avonden en activiteiten. Ook beschikbaar zijn voor studenten die worstelen met bijvoorbeeld academische vragen en bereid zijn om hen een luisterend oor te verlenen.
 • Daarnaast is de staf betrokken bij het zorg dragen voor persoonlijke coaching binnen de vereniging. Dit is geen alomvattende samenvatting voor elk staflid, per individu zal gekeken worden naar het individuele takenpakket dat past binnen NSX, bij de persoon en het aantal beschikbare werkuren.
 • De rol van de Staf binnen de landelijke NSV organisatieIn Nederland zijn op dit moment bij de verschillende verenigingen- en Netwerken ongeveer 55 stafleden, zowel parttime als fulltime betrokken.

De stafleden ontmoeten elkaar in twee wekelijkse huddels (discipelschaps­trainingsgroepen voor leiders), op landelijke stafdagen en NSV-evenementen.

Ieder staflid heeft een werkbegeleider en een inhoudelijk coach voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast wordt er ook coaching en ondersteuning aangeboden voor het opbouwen van een persoonlijke financiële achterban.
 
Van stafleden verwachten we dat ze Gods leiding hebben gezocht bij het kiezen voor deze functie. Hoewel we met een salarissysteem werken, hebben stafleden een eigen verantwoordelijkheid om te werken aan de werving van voldoende inkomsten voor de betreffende stafplaats.
 

Profiel van een staflid

 • Een gepassioneerde navolger van Jezus, die met beide benen middenin deze maatschappij staat
 • Een voorbeeld voor anderen, een (geestelijk) leider
 • Affiniteit met studenten en studentencultuur – dus ook mee kan gaan in studentikoze activiteiten
 • Iemand die ervaring heeft met een leidende functie binnen een groep
 • Iemand die kan samenwerken (met o.a. bestuur en nestoren)
 • Ervaring in het coachen van en optrekken met jongvolwassenen
 • Grote affiniteit en (beginnende) ervaring met een getuigende levensstijl, discipelschap en leiderschapsontwikkeling
 • Iemand met incasserings- en doorzettingsvermogen
 • Heeft goede communicatieve vaardigheden
 • Een goede kennis van de Bijbel en het christelijk geloof
 • Iemand die, samen met een werkbegeleider van NSV, inhoud kan geven aan het reflecteren op zijn functioneren en daarop aanspreekbaar is
 • Heeft bij voorkeur ervaring met de Navigators
 • Minimaal HBO+, maar bij voorkeur academisch denkniveau
 • Bij voorkeur tussen de 25-35 jaar oud
 • Bereid om een persoonlijke financiële achterban op te bouwen (fondswerving) 

Procedure

Belangstellenden voor deze vacatures kunnen hun CV, voorzien van een sollicitatiebrief met een heldere motivatie per e-mail sturen naar  Joost van Heusden – joost.vanheusden@navigators.nl. Ook voor vragen of meer informatie kun je bij Joost terecht.