Beleidsmedewerker Navigators studenten Groningen


Standplaats: Groningen
Aanstelling: 1 of 2 dagen per week
Salaris: vrijwilligersfunctie (eventueel vrijwilligersvergoeding beschikbaar)
Aanvangsdatum: in overleg
 

Algemene omschrijving

Het doel van het Navigators Stafteam Groningen is om studenten te helpen Jezus te volgen, door hen leerlingen van Jezus te maken die zelf leerlingen maken. De beleidsmedewerker ondersteunt Navigators Stafteam Groningen in de ontwikkeling en uitvoering van haar missie en beleid. Op het gebied van ontwikkeling zijn de kerntaken van de beleidsmedewerker het verzamelen van relevante informatie en het formuleren van advies op basis daarvan. Qua uitvoering voert de beleidsmedewerker een aantal secretariële taken uit en stuurt diverse vrijwillige projectcoördinatoren aan.
 

Doel van de functie

1) Ontlasten van de 'discipel makende' stafwerkers door organisatorische, administratieve, beleidsmatige en communicatieve dienstverlening.
2) Ontlasten van stafwerkers door inzet vrijwilligers.
3) Vergroten van betrokkenheid leden Navigators Studentenvereniging Groningen met stafwerkers en stafwerk door communicatie naar Vereniging en inzet vrijwilligers in uitvoering stafwerk.
4) Onderhouden en vergroten van het donateurenbestand van stafteam Groningen.
5) Ontwikkelen van organisatorische kaders waarbinnen de missie van stafteam Groningen ('studenten helpen Jezus te volgen') verwezenlijkt kan worden.
 

Organisatorische positie

De beleidsmedewerker functioneert onder de directe leiding van de teamleider van stafteam Groningen, en daarmee onder NSV (de studententak van De Navigators). Hij/zij geeft leiding aan diverse vrijwillige projectcoördinatoren, welke veelal ouderejaars of oud-leden van Navigators Studentenvereniging Groningen (N.S.G.) zijn.
 
Intern heeft de beleidsmedewerker contact met stafwerkers van stafteam Groningen, het studentbestuur van Navigators Studentenvereniging Groningen en een groep van ca. 60 betrokken (oud) N.S.G.-leden. Extern heeft hij/zij contact met het landelijk kantoor van NSV, studentwerkers van NSV in andere steden en IFES-Groningen.
 

Resultaatgebieden

1) Aansturen vrijwillige projectcoördinatoren (toewijzing projecten gaat in overleg met teamleider) (0.1 FTE)
 • Coördinator communicatie stafteam: ontwikkelen en uitvoeren communicatie van stafteam naar (oud-)leden N.S.G., ouders van leden en financiële achterban stafteam Groningen.
 • Coördinator kringleidersvergadering (KLV): organisatie van ca. 12 kringleidersvergaderingen. Maken indeling, verzorgen communicatie naar KLV-leiders, organiseren startbijeenkomst.
 • Coördinator vrouwenwerk: ontwikkelen en uitvoeren vrouwenwerk binnen N.S.G., bijvoorbeeld in de vorm van een vrouwentraject van vijf avonden.
 • Coördinator mentoring: koppelen beschikbare mentoren met leden van N.S.G. die een mentor willen, organisatie trainingsavond voor mentoren, communicatie naar mentoren, evaluatie en ontwikkeling van mentoraat binnen N.S.G.
 • Coördinator mogelijke projecten (zoals ministry cursussen, seksualiteitstrajecten, etc.) 
2) Administratieve en communicatieve dienstverlening (0.05 FTE)
 • Onderhoud algemene mail: staf@nsgroningen.nl.
 • Onderhoud digitaal archief: Google Drive.
 • Onderhoud financiële achterban stafteam Groningen: administratie van donateurenbestand, communicatie naar donateurs.
 • Administratie financiën stafteam Groningen.
 • Opstellen, vormgeven en distribueren kringmateriaal (samen met teamleider en vrijwilligers). 
3) Beleidsmatige dienstverlening (0.05 FTE)
 • Opstellen stafbeleid.
 • Opstellen begroting stafteam Groningen.
 • Ontwikkelen beleidsnota's ter bevordering organisatie stafteam Groningen: bijvoorbeeld omtrent communicatie naar Vereniging, strategie fondswerving onder verschillende doelgroepen, vormgeven opleidingstraject nieuwe stafwerkers of gebruik van digitale hulpmiddelen.
 • Ontwikkelen (meerjaren)beleid stafteam Groningen (met teamleider). 
4) Organisatorische dienstverlening (0.05 FTE)
 • Participeren in wekelijkse stafvergadering.
 • Vormgeven stafcommunity: organisatie activiteiten voor groep van ca. 60 betrokkenen bij het stafwerk, communicatie naar betrokkenen.
 • Facilitaire dienstverlening stafactiviteiten: bijvoorbeeld inrichting en onderhoud stafkantoor, verzorgen beamer of locatie voor trainingen of eten en drinken tijdens het ministryweekend.
 • Werving en selectie vrijwilligers. 
5) Projectmanagement (0.03 FTE)
 • Organisatie belacties naar oud-leden en ouders van leden ter uitbreiding van financiële achterban stafteam Groningen (met vrijwilligers).
 • OPTIONEEL: verzorgen en ontwikkelen dagelijks gebedsmoment (9.00-10.00).
 

​Profiel van de functie

1) Kennis/opleidingsniveau
 • Christelijke geloofsovertuiging
 • Minimaal opleidingsniveau: HBO/WO-propedeuse
 • Affiniteit met studentenvereniging 
2) Vaardigheden
 • Office: bovengemiddelde beheersing
 • Ervaring met ontwikkelen van beleid
 • Leiderschapservaring3) Persoonskenmerken
 • Gestructureerd kunnen werken
 • Flexibel
 • Betrokken
 • Analytisch sterk
 • Leeft de visie van Navigators uit
 • Zelfsturend 
Procedure
Belangstellenden voor deze vacature kunnen contact opnemen met de teamleider voor Navigators Groningen, David de Vos - 0643546830, david.devos@navigators.nl.