Navigators en LHBTI

Als Navigators willen we een veilige plek bieden voor iedereen, ook voor LHBTI. We hopen dat zij zich binnen onze studentengroepen welkom voelen en in hun tijd bij Navigators verder mogen ontdekken wat het voor hen betekent om Jezus te volgen en vanuit Zijn Woord te leven.

Ons verlangen voor onze studentengroepen is dat het plekken zijn waar LHBTI zich veilig en geliefd weten, waar ruimte is voor hun verhaal en waar er respectvol wordt omgegaan met verschillende visies rondom levenskeuzes van LHBTI. 
Concreet betekent dit in onze structuur dat iedereen, ook lHBTI met of zonder relatie, alle functies kunnen vervullen binnen onze studentengroepen. We maken geen onderscheid. 

De komende tijd zullen we een verkennende Bijbelstudie over homoseksualiteit ontwikkelen waarin verschillende teksten behandeld worden. Ons doel is dat LHTBI zelf, met de hulp van Gods Geest, de Bijbel en het gesprek met anderen, zullen ontdekken wat God van hen vraagt. We willen deze studie samen met LHBTI ontwikkelen zodat de studie goed aansluit.  

Ons gebed is dat we als Navigators samen Jezus mogen leren volgen, op alle terreinen van ons leven.