Navigators en LHBTI-personen

Als Navigators willen we een veilige plek bieden voor iedereen, ook voor LHBTI-personen. We hopen dat zij zich binnen onze studentengroepen welkom voelen en in hun tijd bij Navigators verder mogen ontdekken wat het voor hen betekent om Jezus te volgen en vanuit Zijn Woord te leven.


Geen onderscheid

Ons verlangen voor onze studentengroepen is dat het plekken zijn waar LHBTI-personen zich veilig en geliefd weten, waar ruimte is voor hun verhaal en waar er respectvol wordt omgegaan met verschillende visies rondom levenskeuzes van LHBTI-personen. 
Concreet betekent dit in onze structuur dat iedereen, ook LHBTI-personen met of zonder relatie, alle functies kunnen vervullen binnen onze studentengroepen. We maken geen onderscheid. 


Bijbelstudie

De komende tijd zullen we een verkennende Bijbelstudie over homoseksualiteit ontwikkelen waarin verschillende teksten behandeld worden. Ons doel is dat LHTBI-personen zelf, met de hulp van Gods Geest, de Bijbel en het gesprek met anderen, zullen ontdekken wat God van hen vraagt. We willen deze studie samen met LHBTI-personen ontwikkelen zodat de studie goed aansluit.  
 

Ons gebed is dat we als Navigators samen Jezus mogen leren volgen, op alle terreinen van ons leven. 


Zie ook: Persbericht Navigators en LHBTI