< terug

Wouter Verbree

Wat ik wil zien...

Dat steeds meer studenten Gods liefde leren kennen, ontdekken wat het betekent om dagelijks met Jezus te leven en anderen hierin te helpen groeien. Zodat in en door hen het Koninkrijk zichtbaar wordt in Nederland. Aan lunchtafels, in de kroeg, op verjaardagen, in de kerk, in hun vriendschappen en op alle plekken waar zij zich begeven.

Waarom Navigators?
Ik geloof in het belang van discipelschap en missionair leven als olie in de motor van de lokale kerk. Deze principes vind ik terug in het DNA van Navigators. Gaaf om aan het Koninkrijk te mogen bouwen en zelf meer te leren over deze principes en vaardigheden!

Wat doe ik?
Het leiden, managen en verstevigen van de studentenbeweging met meer dan 60 lokale stafmedewerkers, honderden studentenleiders en 3200 betrokken studenten. Ik houd me onder meer bezig met visie- en beleidsontwikkeling, het trainen van leiders, 1-op-1 discipelschap, spreken voor groepen, ondersteuning van onze directeur studentenwerk, interne en externe communicatie, en nog veel meer!

Doe je mee?
Verlang jij net als ik dat meer mensen Gods liefde leren kennen en dat studenten zich geroepen weten om hier hun leven lang aan bij te dragen? Join my mission!

waarin Wouter actief is


Neem contact op met Wouter

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mail","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"true","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bericht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Medewerker"}
[]
[[]]
{"label":"VERZENDEN"}
[]