Ons verlangen voor studenten


Elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen
en uitdagen Hem na te volgen zodat hun leven bijdraagt
aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.