Gift zelf overmaken


Naast het afgeven van een machtiging via het donatieformulier, kunt u een donatie doen door een bedrag over te maken naar de volgende bankrekening:

ING 29340 t.n.v. Stichting Navigators te Driebergen,
IBAN: NL74 INGB 0000 0293 40
BIC: INGBNL2A

Vermeld daarbij duidelijk de projectnaam. Bijvoorbeeld 'Aan NSV project: Joost van Heusden' of 'Aan NSV project: Algemeen'.

Navigators heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.