Headline

< terug
Door Wouter Verbree

Elke week komen we als leidersteam van NSV samen om te bidden en te vergaderen. Dit doen we altijd in die volgorde! Afgelopen week hebben we gebeden voor de mannen- en vrouwentrajecten die dit voorjaar gaan starten in verschillende verenigingen en voor collega stafwerkers die ziek zijn of door een pittige tijd heen gaan. We geloven dat ons gebed impact heeft, dat God reageert op ons gebed. Zien we direct verschil? Niet altijd. Maar Jezus leert zijn discipelen om te bidden en daarbij niet op te geven (Luc. 18). Dus geven we niet op en blijven we bidden!
 
Vanuit de Bijbel kennen we Gods hart en weten wat God verlangt voor Zijn mensen. Hij wil dat we Hem persoonlijk leren kennen, Zijn liefde, vergeving en vrijheid ontvangen en dat we meer gaan meebewegen in Gods grote verhaal van herstel en vernieuwing. De gebeden die wij bidden vanuit onze (door God gegeven) vrije wil zijn krachtig! Pete Greig, de oprichter van 24-7 Prayer, zegt in de Prayer Course: ‘Our free wills can release or restrict the purposes of God.’ We vragen God dat Zijn Koninkrijk komt in specifieke situaties die wij naar Hem 'omhooghouden’.
 
Dus bid! Vraag God dat je huisgenoot Jezus leert kennen. Dat mensen in jouw dispuut of kringhuis positief en opbouwend over elkaar spreken. Er in jouw stad recht gedaan wordt aan de armen. En bid ook samen! Wanneer ik met anderen bid, merk ik dat ik dat met meer geloof en verwachting doe.  Als één van de mensen in mijn team een Bijbelse belofte uitspreekt over een concrete situatie of het zelfs boos of verdrietig uitroept naar God, dan kan ik niet anders dan meebidden. Jezus belooft niet alleen in ons midden te zijn als we met twee of drie mensen samenkomen, maar ook dat de Vader gebeden zal verhoren wanneer we eensgezind bidden (Mat. 18: 18-20).
 
Heer, laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden, binnen NSV zoals in de hemel. Vul ons met liefde en kracht, zodat wij Uw handen en voeten zullen zijn in een wereld vol nood en pijn. Breek ons voorzichtig, voor Uw gebroken wereld. Beweeg ons steeds dichter naar Uw bewogen hart.