Headline

< terug

Ze ontmoetten elkaar tijdens hun studie in Leiden, waar Jaap Nederlandse taal en cultuur studeerde en Lauri Orthopedagogiek. Beiden hadden een verlangen om missionair betrokken te zijn en reageren op een vacature bij Navigators paste perfect bij dat verlangen. Ondertussen zijn ze allebei al dertien jaar betrokken bij Navigators, eerst in Ede en de laatste tien jaar in Frankrijk. Deze zomer komen Jaap en Lauri Korving terug naar Nederland om hier Nav Missions te gaan leiden.
 
‘Na onze studie kregen we het verlangen om naar Frankrijk te gaan. We waren erg geraakt door een artikel over geloof in Europa, waarin we lazen dat Europa het enige continent is waar het aantal christenen daalt. Tijdens het sollicitatiegesprek in Driebergen gebeurde er iets bijzonders. Men vertelde ons dat Navigators het verlangen had om mensen uit te zenden en te willen beginnen bij Frankrijk. Navigators leek ons een mooie leerschool en vanaf 2006 waren we betrokken bij de start van NSEde. We leerden de Navigators beter kennen en werden enthousiast over de visie en de nadruk op discipelschap. Oudere stafleden trokken met ons op. We lazen samen de Bijbel en spraken over ons leven met God. Zo begrepen we steeds meer van de visie van de Navigators. Deze visie heeft ons gegrepen en we zien echt de waarde en het effect van het heel persoonlijk investeren in de levens van mensen om ons heen. Na drie jaar Ede vertrokken we in 2009 naar het land wat al zolang een bijzonder plekje in ons hart had. We ervoeren een duidelijke roeping voor dit land waar de christelijke wortels nog wel zichtbaar zijn, maar het aantal gelovigen erg klein.’
 
Leerzaam
‘We hebben zoveel geleerd de afgelopen tien jaar. We merkten tijdens het optrekken met de Franse studenten dat ze weinig bevestiging meekrijgen en dat ze van jongs af aan leven in een veeleisende en kritische omgeving. We probeerden voor te leven dat het Evangelie ons erkenning, liefde en bevestiging geeft aan wie wij zijn als geliefde kinderen van God. We gaven studenten verantwoordelijkheden, vanzelfsprekend in Nederland, maar niet in Frankrijk, waar de samenleving veel hiërarchischer is georganiseerd. We leerden om ons aan te passen, Frans te zijn met de Fransen, maar ook onszelf te blijven als spontane, praktische Nederlanders. We leerden ons geestelijk leven te voeden waar weinig geestelijke voeding aanwezig is. We kregen veel respect voor de katholieke gelovigen. En we leerden ook dat het belangrijk is om te genieten van het samenzijn met andere mensen.
We werden stilgezet bij de stilte. Soms voelden we ons in de woestijn, maar het was zo rustgevend om te ontdekken dat God in de stilte toch aanwezig was en dat dat genoeg was.’
 
Missen
‘In Frankrijk misten we de dynamische omgeving van Nederland waar zoveel te beleven en te ontvangen is, zoals conferenties, grote kerken, activiteiten voor jongeren enzovoorts. We misten het om in onze eigen taal te kunnen bidden, praten en zingen. Je diepste gevoelens uit je toch het liefst in je moedertaal. Straks gaan we het leven in een andere cultuur missen, het eten en drinken en hoe bijzonder het is om je kinderen in een ander land te zien opgroeien. Het heeft onze wereld en ons denken verbreed.’
 
Nav Missions
‘Navigators Nederland is groot vergeleken bij andere Europese landen en heeft veel te geven. We verlangen ernaar dat meer jonge mensen vertrekken naar het buitenland om daar hun gaven en talenten in te zetten en God en hun naaste te dienen. Er is op veel plekken versterking nodig in het Navigatorwerk! Met onze ervaring in het hele proces van roeping, uitgezonden worden, financiën en cultuurschok, kunnen we missionaire werkers goed ondersteunen, omdat we weten waar zij doorheen gaan. We hopen zo een schakel te worden in het uitzenden van jonge mensen naar het buitenland, zodat we Jezus’ liefde mogen uitdelen onder onze mede-Europeanen. Het is tijd om uit te delen van de zegen die wij in Nederland hebben ontvangen.’
 
Interesse?
Ben je geïnteresseerd om langer of kortdurend uitgezonden te worden via de Navigators, neem dan gerust contact met ons op via jaap. We gaan graag met je in gesprek.