Headline

< terug

‘Waarom we zijn gaan dromen? Ik denk dat God met een grote droom bezig is. Dat zeg ik vaak tegen groepen en dat geloof ik ook echt. Dat daagt mij uit om groot te dromen, groot over God te denken. Als team dromen we vanuit het besef dat we onderdeel zijn van Gods verhaal.’

Eerder dit jaar presenteerde Navigators LEF vijf dromen voor de komende jaren. Je vindt ze online op lef.navigators.nl/dromenmetlef. Als we Geert van ’t Veer, teamleider van LEF, vragen naar de reden achter de dromen, vertelt hij vooral over God en over zijn team.

‘In ons team zit zoveel creativiteit, dat borrelt en bruist. Ik besef dat God ons veel heeft toevertrouwd in overtuigingen en inzichten, maar ook in verlangen en talent. De afgelopen drie jaar zijn we fors gegroeid en is er gezonde balans in het werk gekomen. Dat gaf ruimte voor nieuwe dingen. Die overgang naar een groter team met veel energie, dat wil dromen van wat God nog meer kan doen, dat raakt iets in mijn hart. Daarin ervaar ik Gods trouw en voel ik me onwijs gezien door God, persoonlijk en als LEF. Ik ben heel dankbaar dat we dit proces aan konden gaan.’

Goed nieuws
‘De dromen die we gepresenteerd hebben, zijn voor mij richtingaanwijzers, voortgekomen uit een proces van samen zoeken naar wat God zegt. Ze geven antwoord op de vraag: Hoe zijn wij, als LEF, in de komende jaren goed nieuws? We zien wat er gebeurt in onze omgeving, in de kerk, in jonge mensen binnen en buiten de kerk. Waar komt onze kracht als team en onze unieke bijdrage als Navigators dan samen met wat we zien in onze omgeving?’
‘Het geeft mij veel energie omdat ik denk dat deze dromen echt een bepaalde behoefte of pijn aanstippen in de realiteit waarin we leven. Het geeft me ook een soort gezonde wedstrijdspanning. Ruimte in het team, God die in het proces inzicht geeft, wat God ons als organisatie geeft in ons DNA. Al die dingen komen samen in zo’n document en dat laat je aan anderen zien en dan zeg je: Kijk, hier is ons hart. Dit is wat we zien. Dit is waar we voor willen gaan. Dat voelt heel rijk, maar ook kwetsbaar.’

Meedromen
Dit jaar steekt LEF eerst in op de dromen over missiegroepen en Gods rust. Twee teams gaan hiermee aan de slag, maar LEF nodigt ook anderen uit om mee te dromen. ‘Dit kunnen we niet alleen. Als een van deze dingen iets bij jezelf raakt, vanuit heilige frustratie of juist veel passie, hoop ik dat je je vrij voelt ons te benaderen: Ik zou hier iets in willen betekenen, kunnen we praten?’
‘Mijn hoop is vooral dat dit de kerk in de grootste zin van het woord gaat dienen en dat het gaat bijdragen aan steeds meer mensen die verschil maken in levens van jonge mensen, in de realiteit van alledag. Daar gaat het uiteindelijk om.’

Interview: Matthijs den Dekker