Headline

< terug

2023 en de toekomst
 
‘Om me te ontwikkelen en oriënteren op zending in het buitenland ben ik meegegaan met een zendingsreis naar Oostenrijk. Ik stelde mezelf open om me te laten leiden door wat God tot mij wil zeggen deze reis. Het was een ervaring die mijn visie rondom zending en buitenland enorm heeft verbreed. We waren met een mooie groep waarin we veel van elkaar konden leren. Alle getuigenissen over wat God in ieders leven doet waren heel bemoedigend. Het was een reis vol ontmoetingen met mensen die God voorop zetten in hun leven, het was zo waardevol om samen met hen op te trekken. Ik heb veel van God mogen ervaren tijdens deze reis door deze ontmoetingen en gesprekken, maar ook persoonlijk. Het was zoveel meer dan een weekendje weg met een paar studenten.’
(Jesse Olde, Zwolle. Deelnemer aan missiereis naar Oostenrijk)

 
Wat een mooi voorbeeld om nieuwe generaties warm te maken voor zending. Binnen Navigators Missions denken we al een tijdlang na hoe we dit meer en meer vorm kunnen geven, want het onderwerp zending kan snel op de achtergrond raken.
 
Twee maatschappelijke trends kunnen helpen. De eerste is de toegenomen reisdrang van jonge mensen. De wereld is toegankelijker en bekender geworden. Daarnaast is ook het onderwijs in Europa bezig met een internationalisering. Er wordt op HBO’s en universiteiten gewerkt aan ‘wereldburgerschap’; studenten leren over grenzen te kijken. Er zijn uitwisselingsprogramma’s en veel studenten doen een stage of een deel van hun studie in het buitenland. Studies laten zien dat er veel persoonlijke groei ontstaat bij internationale uitwisseling. Bijvoorbeeld de durf om te communiceren, aanpassingsvermogen, zelfredzaamheid en het leren omgaan met verschillen. Het is ook belangrijk dat er een procesbegeleider betrokken is bij deze ervaring om de geleerde lessen te helpen op te diepen en verbaliseren.
 
Missiereizen
Sinds een paar jaar biedt Navigators Missions geregeld missiereizen aan en daarmee willen we doorgaan in de toekomst. We hebben de afgelopen jaren reizen geïnitieerd naar verschillende steden in Zweden, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk en Frankrijk, en er zijn plannen om nog meer landen te bezoeken. Tijdens de reis zijn er zoveel mooie momenten om te investeren in de relaties met de deelnemers. Er vinden allerlei diepe gesprekken plaats tijdens de vele uren dat je samen onderweg bent. Het ontmoeten van Navigators in een andere context dan de studentenvereniging is heel inspirerend, en het brengt de Nederlandse studenten terug naar de basis van onze visie: het Koninkrijk van Jezus helpen verbreiden door te investeren in disipelschapsrelaties, door de wereld in te gaan en te leven tussen de mensen die Jezus nog niet kennen. Daarnaast verbreedt het je wereldbeeld en maakt het studenten bewust van de geestelijke noden in het seculiere Europa.
 

Studenten laten proeven aan zending
 
Vaak zijn de deelnemers een bemoediging voor de mensen die ze bezoeken: door hun interesse, hun gebeden en de praktische hulp die ze geven, brengen ze energie en blijdschap op plekken waar het vaak pionieren en ploeteren is. Zo zijn we het afgelopen voorjaar in Linz de campus opgegaan, en op die manier waren we een ondersteuning voor de christenen die daar al bezig zijn met evangelisatie. Door deze ervaring leren we dat zending altijd wederzijds is, beide partijen worden gezegend door elkaar. ‘Zending is verrijken en verrijkt worden’, aldus Navigator zendeling Rinus Baljeu.
 
Plannen voor Europa
Een van de prioriteiten binnen Navigators Europa is om een nieuw studentenwerk op te zetten in Oostenrijk. Nederland is hier een actieve partner in. Daarnaast hopen we mee te werken aan het versterken van de plekken waar het werk heel klein en kwetsbaar is, met name in Zuid- en Oost-Europa. Vanuit Nederland proberen we ons steentje bij te dragen, en Gods hart voor de volken onder de aandacht te brengen.
 
Tekst: Jaap Korving