Headline

< terug

Terwijl ik in mijn hangmatje lig tussen de bergen van Zuid-Frankrijk, lees ik 1 Kronieken 28. Kronieken is een boek met veel naamregisters, feiten en opsommingen; oftewel niet mijn lievelingsbijbelboek. Ik lees de overdracht van twee leiders: David geeft instructies aan Salomo voor zijn aankomend koningschap. Dit is niet een makkelijk koningschap: Salomo moet namelijk de tempel van Heer bouwen! Wat een werk! 

De eerste instructies die David aan Salomo geeft in vers 9 is het volgende: "En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door jou gevonden worden, maar als je Hem verlaat, zal Hij je voor eeuwig verstoten.". Wauw! David, een man naar Gods hart, geeft als allereerste advies dat Salomo zijn God moet leren kennen. Dus niet: 'Zoek goede bouwers!' Of: 'Zorg voor goed materiaal!' Maar: zoek eerst God! David weet uit ervaring dat als je God zoekt met een bereidwillige ziel; zal God zich laten vinden.

Maar niet alleen David is van deze belofte op de hoogte. Ook in Jeremia 29 geeft God deze belofte: "Als je Mij aanroept en tot Mij bidt zal Ik naar je luisteren. Je zult Mij zoeken en vinden, wanneer je naar Mij zult vragen met heel je hart. Ik zal door jou gevonden worden!”. En Jezus, bevestigd in het nieuwe testament deze eeuwenoude belofte van God: "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden" (Matteüs 7:7).

Misschien mag je volgend jaar wel een functie als leider bekleden. Net zoals Salomo advies van David krijgt, geeft de Bijbel dit advies ook aan jou.  Koning David vindt het ontzettend belangrijk dat zijn opvolger deze instructie hanteert. En David weet als geen ander dat leider zijn niet altijd makkelijk is. Dat God opzoeken niet altijd makkelijk is. En daarom geeft David nog bemoedigende woorden toe: "Vervolgens zei David tegen zijn zoon Salomo: Wees sterk en moedig, en doe het; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de HEERE God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en Hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de HEERE zult voltooid hebben."(1 Kronieken 28:20)

Door: Sarah Hamelink, lid NSZ