Headline

< terug
Blog Fleur van Leeuwen

Ongeveer een jaar geleden was ik in een kerk die de slogan ‘Don’t do life alone’ gebruikte om hun wekelijkse kringen aan te prijzen. Ze benadrukten daarmee dat het niet de bedoeling is, en in hun gemeente niet nodig was, om in je eentje door het leven te gaan. 

Die leus is bij mij blijven plakken. Hoewel ik in m’n eentje echt oplaad, merk ik elke dag hoe ik ook echt mensen om me heen nodig heb. Een gesprek met een vriendin geeft perspectief op een situatie die ik zelf nog maar van één kant kan zien. Een grap uit de moppentrommel van mijn huisgenoot kan ervoor zorgen dat een sacherijnige ochtend iets minder moeizaam wordt. 

In je eentje geloven is geen optie 
Dit zijn voorbeelden uit het leven van alle dag. Maar dat 'samen leven' is volgens mij nog veel belangrijker in ons geloofsleven. Als je het leven van alledag al niet alleen kan doen, hoeveel moeilijker is het dan om alleen te geloven? Want bidden is soms saai, de Bijbel moeilijk te begrijpen en de dingen die God vraagt zijn soms te ingewikkeld om zomaar uit te voeren. Als christen heb je andere christenen nodig die voor je bidden, met je lezen en lastige vragen stellen. 

Aanvuren
Met dispuutsgenoten reflecteerden we een tijdje terug op het belang van vriendschap met elkaar. Vriendschap geeft ruimte voor kwetsbaarheid en als die ruimte er is, kun je groeien. Op deze specifieke avond besloten we de tijd te nemen om met de hele groep te delen wat God in onze levens aan het doen (of juist niet aan het doen) is. Die verhalen brachten ons niet alleen als groep dichter bij elkaar, maar het vuurde mij ook echt aan! Omdat ik opeens kon zien hoe God in 20 levens tegelijk aan het werk is. De gesprekken die ik na afloop van deze avond had met vrienden en vriendinnen uit m’n dispuut, hielpen me om meer van God te begrijpen. Omdat mijn vrienden vragen stelden, eerlijk waren, ze het beste met me voor hebben en me liefhebben. 

Godsgeschenken
Ik zie vriendschappen vaak echt als een zegen van God. Het liefhebben van elkaar, naar elkaar luisteren, tijd vrijmaken en met elkaar lachen, het zijn allemaal Godsgeschenken. 

‘Geliefde broeders en zuster, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.’ – 1 Johannes 4:7 

Jezus geeft veel opdrachten in de Bijbel en vaak vind ik ze ingewikkeld, maar deze niet. Als het liefhebben van mijn vrienden getuigd van God dan wil ik dat de hele week wel doen.