NAV. Magazine

Hebt U 7 minuten?

Bijbelstudie van Gien Karssen uit het 'Navigator Logboek' van het najaar 1971   Hoe begint u uw dag? Met heldere gedachten over wat u die dag tot stand wil brengen? Of, integendeel, wazig, gehaast, nerveus? Hoe we een dag beginnen bepa... »

NAV. Magazine

1948 - 1973 - Een uniek begin

Het is maart 1948. Gien Karssen, oorlogsweduwe, bereidt zich voor op een weekend in het Brandpunt in Doorn. Ze zal daar o.a. een, voor Nederland onbekende Amerikaanse zendeling vertalen, genaamd Dawson Trotman. Hij zal als eerste spreken, waarna de m... »