Headline

< terug
Door dispuut Orion van N.S.U.

Diepgang in je kringhuis of dispuut, hoe creëer je dat? Wat zijn tools of tips die kunnen helpen om dit te stimuleren? Dispuut Orion van N.S.U. staat bekend als een dispuut waarin onderlinge vertrouwelijkheid en 'accountability' erg belangrijk is. De mannen delen hun drie tips voor het bevorderen van diepgang in je dispuut of kringhuis. 

1. Creëer een vertrouwelijke en veilige sfeer
Je studententijd is een turbulente periode waarin er mooie, maar ook moeilijke dingen op je afkomen. Hoewel je bepaalde zaken in je leven misschien het liefst voor jezelf houdt, kan het juist enorm opbouwend zijn om kwetsbare dingen in vriendschap met elkaar te delen en samen bij God te brengen. Echter kan de drempel om bepaalde dingen te delen soms erg hoog lijken. Wij geloven er daarom heilig in dat het cruciaal is om naar je dispuut- of kringhuisgenoten uit te spreken dat alles wat binnen de muren van de groep wordt besproken, ook altijd binnen die muren zal blijven. Juist het expliciet uitspreken van deze gedragscode kan mensen het zetje in de rug geven om hun hart open te stellen naar hun vrienden, en daarmee ook naar God.

2. Ga voor persoonlijke betrokkenheid 
Om te stimuleren dat mensen betrokken blijven op elkaars persoonlijke leven, kan het helpen om een bepaalde structuur in je dispuut/kringhuis op te bouwen. Zo’n structuur kan je bijvoorbeeld vormgeven door middel van vader-zoon of moeder-dochter relaties, die in menig dispuut of kringhuis al realiteit zijn. Een andere, wellicht meer vernieuwende manier om persoonlijke relaties te stimuleren is door een buddy-systeem op te zetten, waarbij ieder lid als buddy aan één ander lid wordt gekoppeld. Het is de bedoeling dat buddy’s actief betrokken blijven op elkaars leven, dit kan je bijvoorbeeld faciliteren door eens per maand een halfuur op je dispuut- of kringhuisavond te reserveren waarin buddy’s samen een wandeling maken. Tot slot kunnen mentorrelaties met oud-leden heel waardevol zijn, omdat zij het proces waarin jij je bevindt al volledig hebben doorlopen. Daardoor zullen ze veel dingen in je leven herkennen, en je wijze dingen kunnen meegeven op basis van hun levenservaringen.

3. Wees intentioneel en accountable
Hoewel het streven naar 'accountability' altijd mooi klinkt, is het wel iets dat van ieder individueel lid een stukje proactiviteit en lef zal vragen. Proactiviteit, omdat je soms net even iets verder zal moeten doorvragen dan je normaal gesproken doet. En lef, omdat je echt iets van jezelf zal moeten blootgeven wanneer je mensen de toegangskaart wilt geven tot betrokkenheid op jouw leven. Hoewel deze twee elementen in eerste instantie best wat van je vragen, zijn wij ervan overtuigd dat ze uiteindelijk de twee hoofdingrediënten vormen voor een vriendschap die in alle facetten van het leven maximaal uit de verf komt. Om dit op praktische wijze te stimuleren, kan je bijvoorbeeld elke dispuutsavond één lid de ruimte geven om plenair de gang van zijn of haar leven met het dispuut te delen. Hoewel dit misschien enigszins geforceerd lijkt, leert de ervaring wel dat juist op deze momenten soms dingen komen bovendrijven die anders onbesproken zouden blijven.