< terug

Mark van Doorn

Mijn droom is ...

... om mensen uit alle lagen van de samenleving in aanraking te brengen met het goede nieuws om hen vervolgens te leren hoe ze Jezus kunnen volgen.

Waarom Navigators?
Navigators richt zich op studenten, die zich in een zeer belangrijke fase bevinden en keuzes maken voor de rest van hun leven. Als ze de beste keuze van hun leven gaan maken, kan dat een grote impact gaan maken. 

Wat ik doe?
Binnen Navigators Rotterdam ben ik met een aantal mensen bezig met het volgen van Jezus, door te luisteren naar wat Hij zegt en daar ook iets mee te doen. Daarnaast ben ik elke week op de universiteit te vinden om het goede nieuws op deze plek bekend te maken. 

Doe je mee?
Wil je meewerken? Je gebed en financiële ondersteuning zijn zeer welkom! Graag vertel ik je nog meer over wat God doet in mijn leven en hoe ik probeer mijn eigen leven in te zetten voor zijn koninkrijk. 
 

Neem contact op met Mark

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mail","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"true","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bericht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Medewerker"}
[]
[[]]
{"label":"VERZENDEN"}
[]