Hartelijk dank voor je betrokkenheid bij LEF!


Als je ons wilt ondersteunen met een gift, is die van harte welkom. Met je gift draag je bij aan onze missie om jeugdleiders te inspireren hun leven met Jezus door te geven aan jongeren.
Doneren kan door zelf een bedrag over te maken, of door onderstaand formulier in te vullen.
 

Bankgegevens

IBAN: NL92 TRIO 0320 010112  
SWIFT / BIC: TRIONL2U  

t.n.v. Stichting de Navigators te Driebergen
o.v.v. 'Aan project LEF'
(Als je aan een specifieke medewerker wilt geven, vermeld dan 'Aan project LEF' en de naam van de medewerker.)
 

Donatieformulier

[{"prefix":"","infix":"true","mandatory":"1"}]
{"label":"Naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":"true","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"iban","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"IBAN (svp met hoofdletters)","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een geldig rekeningnummer zijn."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"numeric","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bedrag","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"use_dropdowns":"","has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Ingangsdatum","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Ten gunste van","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":""}]
{"label":"Opmerking","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"","show_group_187":"","show_group_188":"","show_group_189":"","source_type":""}]
{"label":"","error_mandatory":"Selecteer ten minste een waarde."}
{"187":"Ik wil graag op de hoogte blijven van LEF door de LEF Updates via e-mail te ontvangen."}
[[]]
{"text":"Navigators heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting."}
[]

Navigators heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]


Door op 'verzenden' te klikken geef je ons een machtiging om bovenstaand bedrag met aangegeven frequentie van je rekening af te schrijven. Navigators heeft een ANBI-status. Je giften zijn aftrekbaar van de belasting.