< terug

Ken je het verhaal van Jezus over de wijze en de dwaze man? De wijze man, zegt Jezus, bouwt zijn huis op een rots, de dwaze man op het zand. Wanneer het gaat stormen en stortregenen, zakt het zand onder het dwaze huis vandaan, terwijl het huis van de wijze standhoudt.

Tot zover het verhaal, nu een gewetensvraag: Wat is volgens Jezus PRECIES het verschil tussen de wijze en de dwaze man? Waarom is de een wijs en de ander dwaas? Wat doen ze verschillend? Nou…? Even uit je hoofd: Wat denk je?

Je kunt het nalezen in Matteüs 7: 24-27.

Tja, nu is dit een blog, dus om mijn punt te maken zal ik toch het antwoord moeten verklappen… :-) De dwaze man HOORT de woorden van Jezus en DOET ZE NIET. De wijze man HOORT ze en DOET ze.

Pijlers

Als LEF trainen en coachen we jeugdleiders om discipel te zijn en van hun jongeren discipelen te maken. Daarin zijn HOREN en DOEN twee heel belangrijke pijlers. We stellen jeugdleiders dan ook regelmatig de vraag: wat is God tegen je aan het zeggen (HOREN) en wat ga je ermee DOEN?

Deze vragen gaan over jouw hart als jeugdleider, omdat we er heilig van overtuigd zijn dat het daar start. Wat jij niet ontvangt, kun je ook niet doorgeven! Als er groei, beweging is in jouw relatie met Jezus, dan kun je daarvan delen en jongeren meenemen in jouw leven als discipel. Dat gaat zijn vruchten afwerpen in hun leven, want mensen leren nu eenmaal ontzettend veel door te imiteren – kijk maar eens naar kinderen!
 

Tijd

Een praktische tool die je helpt om voortdurend te HOREN en DOEN is de leercirkel. Die is gebaseerd op 2 soorten ‘tijd’. Het Grieks kent hier ook 2 woorden voor.

1) Chronos: die geeft gewoon de chronologie aan van de gebeurtenissen in je leven: eerst gebeurt dit, dan dat.
2) Kairos: binnen die chronologie zijn er soms momenten die je stilzetten, die een bijzondere betekenis hebben. Momenten waarin zelfs de hemel jouw leven binnenkomt en God misschien wel iets tegen je wil zeggen.
 

Leercirkel

Ik ben ervan overtuigd dat God spreekt en betrokken is op ons leven. Daarvoor is het nodig je geestelijke antenne op Hem af te stemmen. Als je luisterend leeft, dan hoor je zoveel meer!

En valt je dan iets op (een Bijbeltekst die ineens van de bladzij spat, een opmerking die iemand maakt, een liedje dat je die week verschillende keren te binnen schiet…), dan kun je kiezen de ontdekkingstocht te starten naar ‘wat wilt U me zeggen, Heer?  

Die ontdekkingstocht aangaan kan met behulp van de leercirkel. De twee grote processen noemen we: Bewustwording (HOREN) en Verantwoordelijkheid nemen (DOEN).

Daarin doorloop je verschillende stappen:
 1. Je observeert (God, dit valt me op – is dit van U?)
 2. Je reflecteert (wat wilt U precies zeggen, waar raakt dit mij, wat gebeurt er in mijn hoofd en hart)
 3. Je gaat in gesprek (je zoekt raadgevers, spreekt er met mensen over)
Dat leidt tot een inzicht en dan heb jij de keuze: Wil ik hierin echt iets veranderen? Zo ja, dan komen de volgende stappen:
 1. Je maakt een voornemen.
 2. Je vraagt anderen jou accountable te houden (wil je me regelmatig vragen hoe het ermee is?)
 3. Je gaat het doen (de belangrijkste stap!)
In een plaatje ziet dat er zo uit.
 

Een voorbeeld uit mijn leven

 1. In de zomervakantie ontdekte ik dat het afgelopen jaar te veel van mij heeft gevraagd en dat dit ten koste ging van mijn tijd voor mezelf, mijn gezin en God. (OBSERVEREN).
 2. Ik ging daar allerlei dingen over opschrijven en ontdekte dat ik hierin geleidelijk mijn grenzen had losgelaten en dat de ‘uitzondering’ van bijvoorbeeld ’s avonds nog even mijn laptop open langzamerhand de regel was geworden en dat ik dat niet langer wilde. (REFLECTEREN)
 3. Ik heb in de afgelopen tijd met verschillende mensen gesproken en herontdekt hoe belangrijk het is dat ik hierin weer keuzes ging maken om mijn tijd te bewaken en God op nummer 1 te zetten. (BESPREKEN)
 4. Ik nam me een aantal dingen voor: mijn bedrijf op een lager pitje en mijn eerste halfuur van de dag neem ik in rust tijd met God. (VOORNEMEN)
 5. Daarin heb ik mensen aangemoedigd mij te bevragen (ACCOUNTABILITY)
 6. Ik ben op dit moment midden in de uitvoering! (DOEN)
Dit is een voorbeeld van hoe de leercirkel mij heeft geholpen om te groeien als discipel van Jezus. In onze coaching gebruiken we de leercirkel heel vaak en een van de mooiste dingen die ik terug heb gehoord is dat een jeugdleider zei: Eerst leefde ik in mijn relatie met God van event naar event, maar nu heb ik geleerd dagelijks met God te wandelen.

Yes! Denk ik dan! Weer iemand die zijn huis bouwt op de rots! Daar gaan we voor!

Deze blog is geschreven door Tineke Wuister. Tineke werkt bij LEF als Teamleider Coaching. Ze is toegepast psycholoog en heeft 15 jaar ervaring in het jongerenwerk. Ze is getrouwd met Sander en samen hebben ze drie zoons.

(Fotocredit: Steve Halama)