< terug

Niet iedereen die Jezus volgde was een discipel. Niet iedereen die Jezus volgde was een gelovige. Sommigen waren zijn leerlingen, anderen waren vooral nieuwsgierig of op zoek. Zo is het ook met je jeugdgroep. Niet iedereen kent Jezus, volgt Jezus of dient Jezus.

Het is daarom van belang dat je bepaalt waar je jongeren zijn in hun relatie met Jezus. Waar staan ze, geestelijk? Onderzoeken ze of God bestaat of hebben ze al een relatie met Hem? Volgen ze Jezus of leven ze in het christelijke wereldje zonder bewuste keuzes? Als je weet waar je jongeren staan, kan je bepalen waar je als groep het komende jaar naar toe gaat werken.

In deze blog willen we ingaan op drie groepen jongeren. Waar staan ze, geestelijk gezien, en wat is nodig om ze verder te krijgen? Misschien vind je het technisch of strategisch om zo over het geestelijk leven van je jongeren na te denken. Begrijpelijk! Dit overzicht is ook niet alles wat erover te zeggen is. Wel zijn we ervan overtuigd dat het je helpt te kijken wat er nodig is in je jeugdwerk.
 

Groep 1: Zoekers

De eerste groep is een groep die Jezus volgt om te ontdekken of Hij de Messias is. We lezen in de Bijbel over discipelen van Johannes de Doper die besluiten om Jezus te volgen, omdat ze willen ontdekken of Hij de zoon van God is. Ze volgen Hem dus op hun eigen voorwaarden. We zien dit ook veel bij jongeren terug. Ze zijn kerkelijk opgevoed en hebben nog geen persoonlijke relatie met Jezus. Ze zijn aan het kijken of Jezus de zoon van God is en volgen Hem op hun eigen voorwaarden.

Doel: Relatie
Het verlangen voor jongeren uit deze groep is dat ze gaan inzien dat Jezus de Zoon van God is, dat ze gaan geloven dat Hij voor hen gestorven is en dat ze door Hem nieuw leven mogen hebben. De focus zal hier liggen op de persoonlijke relatie met Jezus.
 

Groep 2: Volgers

Jezus had na een paar goede preken en het doen van wonderen en tekenen een grote groep gelovigen om zich heen verzameld. In plaats van deze geweldige aandacht te koesteren, confronteert Hij deze mensen juist met een radicale keuze. Hij zegt tegen ze in Lucas 9:23 “Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.” Hij nodigt dus mensen uit om uit de menigte te stappen en zich persoonlijk aan Hem toe te wijden. Hij daagt ze uit om Hem niet meer te volgen op eigen voorwaarden, maar op Zijn voorwaarden. Voor jongeren geldt precies hetzelfde; als ze geloven dat Jezus de zoon van God is, dan vraagt Jezus hen om Hem te volgen op zijn voorwaarden.

Doel: Navolging
Jongeren uit de tweede groep kunnen groeien tot navolgers van Jezus worden. Van geestelijke baby tot volwassen in het geloof. Groei in zelfstandigheid en leren keuzes maken vanuit persoonlijke overtuiging staan hierbij centraal. De focus zal hier liggen op navolging en overgave op alle concrete terreinen van het leven.
 
 

Groep 3: Arbeiders

De derde groep vinden we in Mattheus 28: 16-20. Hier zendt Jezus de discipelen uit en zegt tegen hen dat ze alle volken tot discipelen moeten maken. Ze zijn dus niet alleen discipel van Jezus, maar worden ook opgeroepen om discipelen te maken. Ze worden hier uitgezonden om arbeider te zijn in Gods koninkrijk. Ze waren volgeling, nu vraagt Jezus ze aan het werk te gaan.

Doel: Aan de slag
Jongeren uit de derde groep moeten gaan beseffen dat Jezus hen heeft uitgekozen en aangewezen om heen te gaan en vrucht te dragen. Iedereen met de talenten die God hen heeft gegeven op de plek waar God hen heeft gesteld. De focus zal hier liggen op het worden van een arbeider. Een jongere die dus door gaat geven wat hij zelf geleerd en gezien heeft; iemand die vrucht gaat dragen.

 
Het is goed te beseffen tot welke groep jouw jongeren behoren. Voor jou als jongerenwerker de uitdaging om daarbij aan te sluiten.
De vraag die nog rest: Hoe zorg ik daar nu voor? Hoe bereik ik dat doel? Jezus stak zijn tijd in 12 mannen, die hij in drie jaar trainde tot toegewijde leerlingen.

Voor ons geldt precies hetzelfde. Wat centraal staat is de ontmoeting met jongeren waarbij ze zelf ontdekken wie God voor hen wil zijn en wat Hij van hen vraagt. Niet alles is maakbaar, maar als er een vast moment is om met elkaar de bijbel in te duiken, God beter te leren kennen, twijfels te delen, je geloof in praktijk te brengen en voor elkaar te bidden zal groei het logische gevolg zijn.
 
Nieuwe inspiratie voor je jeugdwerk nodig? Leren hoe je een voorbeeld voor je jongeren bent en ze verder op weg kunt helpen? In november starten we met een nieuwe Learning Community, waar je precies hierin opgebouwd wordt. Bekijk de folder voor info, data en prijzen.

Fotocredit: Bill Dickinson, creative commons)