< terug

Jongeren zijn op zoek naar een plek waar ze gezien en geaccepteerd worden. Daarom zijn kerken die bewust werken aan een cultuur van warmte aantrekkelijk voor jongeren. De kerk als één grote familie, daar willen ze bij horen!

Uit Growing Young blijkt dat jongeren hun kerk aan vrienden vooral omschrijven als een plek met ‘warmte’ (1 op 3), terwijl slechts 12% praat over de aanbidding. Die warmte omschrijven zij met woorden als: verwelkomend; accepterend; authentiek; gastvrij en zorgzaam.

Aan de hand van Samen Jong, een Nederlandse toepassing van het veelbesproken Growing Young, kijkt LEF in zes blogs naar de zes kernwaarden uit het boek en geven we extra tips en tools.

Authentiek

Jongeren van nu zijn meer dan vorige generaties op zoek naar mensen die authentiek zijn, die zowel de mooie als ruwe kanten van het leven met elkaar delen. Naar plekken waar ruimte is om die gesprekken met elkaar te voeren. Zorg er dus voor dat die ruimte er ook is en je jeugdwerk niet vol zit met programma’s en studies. Het creëren van die ruimte kan zo maar het belangrijkste zijn wat je doet in je jeugdwerk.
 
Een warme gemeenschap is meer dan een strategische tool. Zoals Samen Jong beschrijft is liefde en relatie de kern van wie God is en daarmee de kern van wat gemeente-zijn is.
 

Groepsgroottes

In Samen Jong lees je over de vier groepsgroottes. Elk van deze verschillende groepsgroottes leent zich voor een doel, het geheel creëert de warmte waar jongeren naar op zoek zijn. Het helpt om het in een plaatje te zien. (Meer weten over de groepsgroottes, lees dan deze blog.)

Dit zijn ze:
 • De publieke ruimte (+75 personen )
  De zondagse dienst waar we met zijn allen bij elkaar komen, de jeugddienst met al je jongeren. In zo’n grote groep is weinig ruimte om de diepte in te gaan, om authentiek en warm te zijn met elkaar want de groep is simpelweg te groot. Wel kan het groepsgevoel geven.
 • De sociale ruimte (20-45 personen)
  Deze ruimte is uitermate geschikt om dingen met elkaar te doen. De groep is groot genoeg om lef te hebben en klein genoeg om lief te hebben. Hier ontstaan relaties waardoor het gevoel van ‘familie’ kan ontstaan. In jeugdwerk is deze groepsgrootte vaak afwezig terwijl het de kans is om te werken aan warmte!
 • De persoonlijke ruimte (6-13 personen)
  Waar we de vorige ruimte omschreven met het woord ‘familie’, is deze ruimte het  ‘gezin’. De kring of club van jongeren die aanvoelen als broers en zussen. Hier kun je echt en eerlijk naar elkaar zijn en bespreek je het leven met God. De temperatuur kan hier lekker oplopen!
 • De intieme ruimte (2-4 personen)
  De intieme ruimte is de plek om met 1 of 2 anderen het leven met elkaar te delen. Hier is geen censuur, je kent elkaar door en door en bent samen op weg als volgeling van Jezus. In een triade, een mentorrelatie of een peerrelatie. Hier wordt je gezien en gekend. \
Neem de tijd om naar je jeugdwerk te kijken. Waar liggen voor jou de kansen om te groeien in warmte? Welke ruimte gebruik je vooral? En welke is er afwezig? Hoe zou je die ruimte kunnen invullen zodat jongeren zich gezien en gekend voelen?
 

Triades

 
Om bewust gebruik te maken van de intieme ruimte, kun je triades in je kerk introduceren. Een triade is een groep van drie tot vier vrouwen óf drie tot vier mannen die elkaar bemoedigen én aanmoedigen in het volgen van Jezus. Hoe? Door Gods Woord een vaste plek te geven, met elkaar mee te leven in de mooie en uitdagende dingen van het leven en aanspreekbaar te zijn (accountable) in zaken waarin je strijd ervaart. Ook door samen te bidden voor elkaar en voor mensen die je ontmoet die Jezus nog niet kennen.
 
Een triade biedt daarmee een veilige plek waar je open en eerlijk je hart en leven kunt delen. Jezus volgen in de praktijk van alledag is soms best een uitdaging. Daar hebben we elkaar bij nodig en de triade geeft je de mogelijkheid hierin met anderen op te trekken. De triade is bewust kleiner dan bijvoorbeeld een kring. Daardoor kom je met elkaar snel tot de kern en is er een veilige sfeer om persoonlijk te zijn en de diepte in te gaan. Vooral in een triade met jongeren is er misschien wel een leider, maar je gaat gelijkwaardig met elkaar om.
Meer over triades in ons gratis e-book: Zo start je een triade.
 

Citaat van de dag

“Activiteiten [kunnen] ook in de weg staan: we kunnen zo druk bezig zijn met organiseren, of zo gefocust zijn op het programma, dat we geen tijd meer hebben voor de relaties. Soms moet je dus juist mínder organiseren. ‘Het zijn gaat vooraf aan organiseren en het individu kan niet zijn zonder anderen, samen zijn is het basisgegeven,’ stelt Harmen van Wijnen in zijn onderzoek naar de informele groepen waarin adolescenten samenkomen. […] Persoonlijke relaties en de warme gemeenschap gaan vooraf aan geloofsgroei.”
(Samen jong, p. 110, nadruk toegevoegd)
 
Lees ook de andere blogs van LEF over Samen Jong:
(Fotocredit: Štefan Štefančík)