< terug

Jezus zoekt vrienden. Zijn boodschap serieus nemen, betekent dus allereerst een relatie bouwen met Hem. Zoals de discipelen in de eerste eeuw, zijn ook wij zijn leerlingen, volgers van de rabbi. Zoals de leerlingen van een meester-schilder meekeken en uiteindelijk mee mochten verven, zo kijken wij naar Jezus en bouwen mee aan zijn werk. Daarmee is, zo zegt Samen Jong, deze kernwaarde het centrum van het geheel.

Aan de hand van Samen Jong, een Nederlandse toepassing van het veelbesproken Growing Young, kijkt LEF in zes blogs naar de zes kernwaarden uit het boek en geven we extra tips en tools.

Gods grote verhaal

Jongeren willen onderdeel zijn van een kerk die de boodschap van Jezus serieus neemt. Van een gemeenschap die ze leert zien hoe hun verhaal onderdeel is van Gods grote verhaal. Heb het daarom niet alleen maar over hoe je als christen je zou moeten gedragen, maar zet dat altijd in de bedding van Jezus en het Koninkrijk dat Hij bracht op aarde.

Het oorspronkelijke Growing Young noemt hierin 3 bewegingen:
  • Minder gepraat over abstracte overtuigingen, meer gepraat over Jezus
  • Minder vast aan formules en leerstellingen, meer focus op het ‘verlossende’ verhaal van God
  • Minder over de hemel later, meer over het leven hier en nu
Kortom, jongeren willen het hebben over Gods grote verhaal, wat daarin de boodschap van Jezus voor hun leven betekent en wat zij er nu mee kunnen doen. Hoe kan je ze daarin helpen? Door niet alleen theoretisch antwoord te geven op geloofsvragen, maar door ze te laten zien hoe jouw leven met Jezus gaat. Samen jong legt terecht de nadruk op het vertellen van jouw eigen verhaal met Jezus.
 

Twee vragen

De manier om met jongeren in gesprek te gaan over de boodschap van Jezus en hoe je die kunt toepassen in je leven is door de leercirkel.


Aan de hand van twee vragen -  wat zegt God en wat ga ik ermee doen - ga je in gesprek. In de eerste halve cirkel gaat het om het horen naar Gods stem. De jongere wordt zich bewust van wat Hij zegt.

Vervolgens gaat het erom wat hij ermee gaat doen. Hij neemt verantwoordelijkheid om het toe te passen in zijn leven. De jongere kan iemand vragen om hem accountable te houden op zijn voorgenomen besluit. Hij geeft die persoon de ruimte om hem te vragen hoe het gaat. Niet vanuit controle maar als aanmoediging om stappen te zetten.

Deze tool kun je gebruiken in 1-op-1-gesprekken of in een kleinere groep. Meer weten over de leercirkel, check deze blog.
 

Verhalen

Veel komt aan op het gesprek aangaan. Weet je wat jonge mensen echt geloven? Of denk je dat te weten? Ga het gesprek eens aan met jongeren over die vraag. Grote kans dat je dingen hoort die niet overeenkomen met je vooroordelen en die als input dienen voor je volgende jeugdavond.

En het is wederzijds. Jongeren willen verhalen horen over hoe God werkt in het dagelijks leven van mensen. Het verbindt hun worstelingen en ervaringen met het verhaal van God en ze horen hoe dit bij anderen gaat. Vertel verhalen, dank God samen voor concrete dingen die Hij heeft gedaan, bedenk hoe je dit onderdeel kan maken van de dienst op zondag.

Wat daarbij kan helpen zijn rituelen. Jongeren hebben behoefte aan concrete acties die helpen om ze in het verhaal van God te trekken. Neem ze mee in een ervaring, hou het niet bij woorden. Denk aan een gebedswandeling, avondmaal vieren of een kaars branden voor iemand.
 

Citaat van de dag

“Het geloofsgesprek en het leren verwoorden van de betekenis van het geloof in Jezus Christus voor jouzelf heeft daarin een belangrijke rol. De grootste reden voor het loslaten van het geloof door jonge mensen blijkt niet zozeer de (geloofs)twijfel zelf te zijn, maar het zwijgen over dat geloof en de twijfels. Jongeren leren hun geloofsmening te vormen door niet alleen zelf te leren verwoorden wat ze geloven of wat ze daarin lastig vinden, maar ook door dat te horen van anderen.”
(Samen Jong, p. 53, nadruk toegevoegd.)
 
Zoek je naar manieren om de kernwaarden van Samen Jong toe te passen in je gemeente of initiatief? Omdat cultuurverandering tijd kost, bieden we voor leiders, kerken en nieuwe initiatieven het Samen Jong-traject. Hiermee veranker je de kernwaarden in jouw gemeente. Hoe dit traject eruit ziet is afhankelijk van jullie startsituatie. LEF is goed in het begeleiden van processen, dus we kijken graag mee vanuit de ervaring en expertise die we als team hebben opgebouwd. Lees meer over het Samen Jong-traject.

Lees ook de andere blogs van LEF over Samen Jong:
(Fotocredit: Brooke Cagle)