< terug

Het is een mooie boodschap voor iedereen die hart voor jongeren heeft: je hoeft niet van alles uit de kast te trekken om cool te zijn. Jongeren proeven het als je hart voor ze hebt. Daar gaat deze kernwaarde over. In Growing Young werd het woord empathize gebruikt, meeleven of inleven. Jongeren die inlevende volwassenen rondom zich hebben, worden zelf ook inlevender en meer betrokken bij de kerk en God.

Aan de hand van Samen Jong, een Nederlandse toepassing van het veelbesproken Growing Young, kijkt LEF in zes blogs naar de zes kernwaarden uit het boek en geven we extra tips en tools.

Levensvragen

Er is wel toewijding nodig om de wereld van de jongeren te leren kennen. Om te begrijpen hoe ze naar de wereld kijken, hoe ‘betekenisvol zijn’ eruit ziet, wat hun noden zijn en welke (levens)vragen ze hebben. Het boek stelt dat bij jongeren de volgende levensvragen voortdurend op de voorgrond staan. Ze voelen de druk hierop een antwoord te geven.
 
Vraag Onderwerp Focus op Help ze ... te zien & ervaren
Wie ben ik? Identiteit Ik Gods genade
Waar hoor ik bij? Belonging Ons Onvoorwaardelijke liefde van een gemeenschap
Wat voor verschil maak ik? Doel Onze wereld Gods missie in de wereld

Obstakels

Het boek geeft ook een aantal obstakels in het beantwoorden van de levensvragen:
 • 25 is het nieuwe 15 en 15 is het nieuwe 25
  Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van de vorige generatie. Hun weg naar volwassenheid is een langere race: ze beginnen eerder (vroege puberteit, veel ontwikkeling, toegang tot de hele wereld via je mobiel) en finishen later (langer thuiswonen en studeren, later trouwen en kinderen).
 • Doordringende stress
  Vanwege alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, ervaren jongeren op steeds jongere leeftijd extreme stress. En door het drukke dagelijks bestaan stoppen ze vaak ook belangrijke onderdelen van wie ze zijn in een ‘identiteit-kluis’. Vraagstukken rondom religie, seksualiteit etc. blijven daar ‘veilig’ voor de stress. Maar komen dan dus ook niet ter sprake in hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn.
 • De onzekere zoektocht naar ‘belonging’
  Echt verbinden en erbij horen is een groot verlangen. Pas dan is er ruimte voor je diepste vragen. Veel jongeren zijn sociaal ‘overgestimuleerd’ maar hebben weinig diepere relaties die hen ondersteunen in het leven. De digitale technologie geeft snelle voldoening in ‘belonging’ maar kan er ook voor zorgen dat echte verbinding langzaam uitsterft. Jongeren ervaren al met al weinig ondersteuning van volwassenen, ook binnen hun gezin.  

Genade en waarheid

In Johannes 1:14 lezen we: "Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid." Bij LEF praten we met jeugdleiders vaak over het bieden van een plek van “genade & waarheid”. Deze lens helpt ons om soms net even anders te kijken.  

Onze God is ‘vol van genade en waarheid’, lezen we. Genade en waarheid zijn beide onmisbaar voor gezonde groei. Het is een van de belangrijkste inzichten die je een jongere kan laten ervaren binnen een discipelschapsrelatie.
 • Genade is de onverdiende goedheid van God voor mensen. Het is een ongrijpbaar iets, je kunt het niet pakken maar alleen ontvangen. Genade is het relationele aspect van Gods karakter. Het komt tot uiting in zijn onvoorwaardelijke verbinding met ons. Het staat voor onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding. Het is het wezen van God.
 •  Waarheid is dat wat echt is; het beschrijft hoe dingen werkelijk zijn. Net zoals ons DNA de vorm bevat die ons fysieke leven zal aannemen, bevat Gods waarheid de vorm die onze ziel en geest mogen krijgen. Waarheid is het structurele aspect van Gods karakter. Waarheid stelt grenzen aan slecht gedrag en geeft richting.
Wanneer alleen waarheid wordt gecommuniceerd, dan is dat hard, harteloos. Je mist het invoelend vermogen, de relationele kant van vergeving en meeleven. Het brengt schuldgevoel. Wanneer je alleen met genade leeft, dan is grenzeloosheid juist een probleem. Er zijn geen beperkingen.
 

Genade en waarheid samen

Wat gebeurt er als we die twee samenvoegen? In Jezus kunnen we de twee ingrediënten voor groei tegelijk ervaren. Met alleen genade ben je veilig voor veroordeling, maar kun je nog geen echte intimiteit beleven. Echte relatie gaat altijd samen met waarheid. Genade gecombineerd met waarheid nodigt de werkelijke ik – de ‘ik’ inclusief onvolmaaktheden - uit om te groeien. Dan kunnen we groeien naar het beeld van onze schepper.

Deze manier van kijken kan je helpen om meer genade te geven aan jongeren. Of om ze in liefde en waarheid te stimuleren verder te kijken. Het biedt balans en richting aan het hart voor jongeren hebben. Lees ook eens deze blog voor meer over hoe genade en waarheid de cultuur van je jeugdwerk vormgeven.
 

Eén jongere

En nog even dit. Als Navigators geloven we sterk in één-op-één discipelschap. Daarom moeten we nog even deze tip uit het oorspronkelijke Growing Young aanhalen: Ga dieper met 1 jong persoon. Hart voor jongeren begint namelijk met hart voor een jongere. Bouw met één jongere een diepere relatie op door in diegene te investeren. Zo leer je zijn of haar leefwereld kennen. Spreek met iemand af, nodig ze uit voor een regelmatige maaltijd.
 

Citaat van de dag

“Er zijn een hoop dingen in de jongerencultuur die volwassenen niet zo goed begrijpen, en onbegrip leidt al snel tot afwijzing. Probeer je oordeel om te zetten in nieuwsgierigheid en vraag aan jongeren wat hen beweegt om bepaalde keuzes te maken of de dingen te doen op een manier die vreemd voor jou is. Vraag jongeren dus om jou te helpen hen te begrijpen.”
(Samen jong, p. 73, nadruk toegevoegd)

Lees ook de andere blogs van LEF over Samen Jong:
(Fotocredit: Diego Sanchez)