< terug

Jongeren verlangen naar kerken die het beste zoeken voor de stad en hun naaste. Ze vragen zich af wie die naaste is en hoe ze hem kunnen dienen. Het gaat om onzelfzuchtige genade voor mensen buiten de muren van de kerk, er is ruimte voor gesprek met de ander, ook als het om controversiële onderwerpen gaat.

De kerken uit het oorspronkelijke Growing Young leggen de nadruk op het goede en hoe je dat kunt belichamen in het leven. Ze definiëren zich aan de hand van waar ze vóór zijn, en niet waar ze ‘tegen’ zijn, wat niet goed is.  Dit betekent niet dat ze alles maar accepteren, maar als gastvrije buren telkens op zoek zijn naar het gesprek.
 
Samen Jong gaat daarbij in op drie aspecten van deze kernwaarde:

 • De houding ten opzichte van de samenleving
 • Omgaan met diversiteit
 • De inzet voor de samenleving 
Aan de hand van Samen Jong, een Nederlandse toepassing van het veelbesproken Growing Young, kijkt LEF in zes blogs naar de zes kernwaarden uit het boek en geven we extra tips en tools.
 

Roeping en rol

Jongeren verlangen naar meer gesprek en minder conclusies. Kerken kunnen jongeren helpen ontdekken wat hun ‘roeping’ is en welke rol zij mogen spelen in het grotere verhaal van God. Dit hoeft overigens niet alleen heel lokaal te zijn. Ook beste buren zijn voor mensen of kerken in verre landen heeft impact op de kerk.

De beste buren vermijden deze valkuilen:
 • Gaan voor perfectie.
 • Kopiëren van en concurreren met de cultuur om ze heen.
 • Veroordelen en bekritiseren.
 • Het vinden van het ene juiste programma, doel of sociale gerechtigheid onderwerp. 

Citaat van de dag

“Het is goed te beseffen dat relevant zijn voor je omgeving niet begint met blind activisme, het doen van allemaal goede dingen. Nee, het begint vanuit je hart en het hart van het evangelie, waarna je jezelf verbindt met de ander.”
(Samen Jong, p. 125, nadruk toegevoegd)

In deze blog komt het citaat van de dag aan het begin, omdat het een belangrijk punt is voor LEF. We zien in ons werk vaak dat kerken, groepen of jeugdwerk hard gaan rennen met nieuwe vormen, zonder het proces van doordenken, visievorming en zelfonderzoek dat er aan vooraf ging. Een kerk of groep heeft iets moois ontwikkeld na zo’n proces, maar een andere groep gaat rennen met de vorm zonder het proces. Niet zelden leidt dit tot moeizame of oppervlakkige resultaten.

Daarom deze kanttekening en de nadruk van dit citaat: het begint vanuit je hart en het hart van het evangelie. Daar mee bezig zijn is het eerste wat je doet, voordat je activiteiten gaat doen. Er staan veel praktische voorbeelden in Samen Jong, maar de start is: wie zijn wij, wat is ons hart, wat zegt God?
 

Missiegroepen

Na vijf ‘interne’ kernwaarden, gaat het hier over de mensen buiten de kerkmuren. Goed nieuws zijn voor hen die buiten zijn, die niet bij de gemeenschap horen, en dan ook nog ‘onzelfzuchtig’, dus zonder dat je er persé iets voor terug krijgt.

Een van de vormen die je daarvoor zou kunnen kiezen is een missiegroep. Een missiegroep is een kleinere groep, waar mensen (gelovig of niet) makkelijk bij kunnen aanhaken. Dit kenmerkt een missiegroep:
 • Een groep van 20 - 40 personen
  'Klein genoeg om lief te hebben, groot genoeg om lef te hebben', schreven we in onze blog over 'een warme gemeenschap vormen'.
 • Een heldere missionaire visie
  Dit impliceert dat je een verlangen hebt om het goede nieuws van Jezus onzelfzuchtig te delen met een specifieke doelgroep door wat je zegt en door wat je doet. Dit kan een buurtgerichte gemeenschap zijn die hoop brengen binnen een bepaald geografisch gebied.
  Het kan juist ook een netwerkgemeenschap zijn rondom sporten, ondernemen, gamen, studenten of kunst. Het  gaat daarbij niet om ‘even neer te strijken’ en wat activiteiten organiseren, de gemeenschap impliceert juist dat je tussen de mensen woont en met ze werkt.
 • Eenvoud
  Om een missiegroep te laten werken moet deze zoveel mogelijk lichtgewicht en onderhoudsarm zijn.  Dit betekent dat ze niet teveel tijd en geld kosten in het organiseren. Mensen met een gewone ‘negen-tot-vijf-baan’ moeten in staat zijn het te leiden. Dus ontmoetingen zijn geen kopie van de kerkdienst.
  De kern is het ontwikkelen van een missionaire leefstijl, geen serie missionaire activiteiten. Daarbij zou je jezelf de vraag kunnen stellen: wat doe ik  sowieso al en verbind daar ontmoetingen aan, denk bijvoorbeeld aan samen eten.
 • Een aanspreekbare leider
  Leiders van missiegroepen hebben visie en gaan voorop, maar ze worden wel aanspreekbaar gehouden door het leiderschap van de grote gemeente en ook door hen ondersteund. Een missiegroep is geen kerkplant, ze blijven onderdeel van het grote geheel. Zo ontstaat een dynamiek van weinig controle in combinatie met veel aanspreekbaarheid.   
  Met weinig controle bedoelen we dat de visie afkomstig is van de leider van de groep en niet de centrale leider in de kerk.
  Veel aanspreekbaarheid wil zeggen dat centrale leiders zeer betrokken zijn in het ondersteunen van de betreffende leider en in het uitwerken van de visie die hij of zij heeft ontvangen.
 • Ritmes rond boven-binnen-buiten
  De ritmes van een missiegemeenschap concentreren zich op de relatie met God (boven), de relatie met elkaar (binnen) en de relatie met de mensen waar ze zich op richten (buiten). Zie ook onze blog over deze 3 dimensies.
Lees ook de andere blogs van LEF over Samen Jong: (Fotocredit: Thought Catalog)