< terug

Je hebt natuurlijk meegekregen dat we onlangs een e-book over triades uitgebracht hebben. Een triade is een groep van 3 of 4 personen die regelmatig bij elkaar komt om elkaar aan te moedigen en aan te scherpen in het volgen van Jezus. Door die kleine groep kom je snel tot de kern. Het is een plek van God zoeken, bemoedigd worden en elkaar bevragen.

Een triade biedt daarmee een veilige plek waar je open en eerlijk je hart en leven kunt delen. Discipel zijn en de principes van het Koninkrijk uitleven in de praktijk van alledag is soms best een uitdaging. Daar hebben we elkaar bij nodig en de triade geeft je de mogelijkheid hierin met anderen op te trekken.

Een kleine groepsgrootte van drie of vier personen geeft echter niet automatisch veiligheid. Daar moet je voor kiezen en daar moet je aan bouwen. Het is belangrijk samen onderstaande principes te bespreken die helpen bouwen aan veiligheid en vertrouwen voor je triade. Het zijn pijlers die het fundament zijn waarop je een krachtige triade bouwt. En een krachtige triade is levensveranderend.
 

1.Vertrouwen en eerlijkheid

Voor het gezond functioneren van een triade is wederzijds vertrouwen en eerlijkheid nodig. Vertrouwen heeft tijd nodig om te groeien, maar groeit vaak sneller wanneer je er samen voor kiest om open en eerlijk te zijn, de ander in je hart te laten kijken en samen dingen onder ogen te zien. Eerlijkheid en vertrouwen versterken elkaar, tenzij het botte eerlijkheid is.
 

2. Commitment

De kracht van de triade is onder andere de grootte van de groep en de frequentie waarmee je elkaar spreekt. De processen die je samen doorloopt, vragen om een doorgaand gesprek. Door je voor een bepaalde periode aan de triade te committeren (met je tijd, aandacht, aanwezigheid) geef je elkaar de kans deze processen te doorlopen.

Je bent een kleine groep; wanneer iemand last minute niet komt of niet wil delen over hoe het met hem/haar gaat tijdens jullie gesprekken, heeft dat impact op het proces. Het is daarom belangrijk om met elkaar helder te hebben hoe jullie commitment naar elkaar eruit ziet.
 

3. Gelijkwaardigheid

Waarschijnlijk is een van jullie de initiator van de triade. Misschien als mentor of iemand die al ervaring heeft met triades. Benoem naar elkaar dat je binnen de triade gelijkwaardig bent. Iedereen deelt zijn of haar hart, iedereen mag vragen stellen, iedereen neemt initiatief binnen de triade. Jullie zijn samen verantwoordelijk.
 

4. Accountability

Met het deelnemen aan een triade kies je ervoor om wederzijds accountable te zijn. Gods Woord, de  Heilige Geest en de anderen in je triade mogen met je in gesprek gaan over wie jij bent als discipel. Je geeft de ander als het ware toestemming om eerlijke vragen te stellen en bent zelf bereid eerlijk te delen. Door aanspreekbaar voor elkaar te zijn help je elkaar te groeien en Gods stem te verstaan.

Heb je samen besproken hoe jullie willen omgaan met wederzijds vertrouwen, eerlijkheid, accountable zijn, gelijkwaardigheid en commitment? Zet het in een aantal zinnen op papier, zodat jullie uitgangspunt voor de triade helder is en je het er af en toe bij kunt pakken. Het is die combinatie van relatie en accountability, van uitnodiging en uitdaging die maakt dat je groeit als discipel van Jezus.
 
Deze blog is gebaseerd op een hoofdstuk uit ons nieuwste e-book ‘Zo start je een triade’. Lees het hele e-book: download het hier gratis.

(Fotocredit: Zé Ferrari Careto)