< terug

Ik: “Wat ga je doen om dit probleem op te lossen?”
Hij: “Ik weet het niet, heb jij een idee?”
Ik zweeg even en keek hem recht aan…

Het was 17.23u. De jongere zat bij mij op de bank en had binnen 7 minuten de afspraak thuis te zijn bij zijn ouders. Op minstens 20 minuten lopen. Woeps! Normaal los ik niet het probleem op van een jongere, maar vandaag greep ik mijn kans hem in een simpele ervaring meer te laten zien van Gods goedheid voor ons.

Ik: “Ik heb wel een idee. Wat ik je nu ga zeggen, moet je heel goed onthouden. Het zijn twee woorden, en we gaan het er later nog vaker over hebben. WAARHEID: je hebt dit niet slim aangepakt en je bent te laat. En GENADE: trek je jas aan en spring in de auto…ik breng je.”

Je krijgt de kans God voor te leven

In het optrekken met jongeren krijgt een jeugdleider de kans bepaalde basiseigenschappen van God op een alledaagse manier voor te leven. Een kans die veel ouders al niet meer krijgen van hun puberkinderen omdat er te veel ruis is ontstaan in de relatie. Ruis die vaak pas in de volwassen jaren wegebt of actief moet worden opgelost.

Onze God is een God ‘vol van genade en waarheid’, lezen we in Johannes 1 vers 14. Wat betekent dit voor onze worsteling hier op aarde? Waarom is dit zo belangrijk? Genade en waarheid zijn beide onmisbaar voor gezonde groei. Het is een van de belangrijkste inzichten die ik een jongere wil laten ervaren binnen een discipelschapsrelatie.
 

Genade

Laten we eerst kijken naar genade. Genade is de onverdiende goedheid van God voor mensen. Het is een ongrijpbaar iets, je kunt het niet pakken maar alleen ontvangen. Genade is het eerste ingrediënt dat nodig is om te groeien naar het beeld van God. Genade is het relationele aspect van Gods karakter. Het komt tot uiting in zijn onvoorwaardelijke verbinding met ons. Het is een ongebroken, ononderbroken, onverdiende, aanvaardende relatie: onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding. Het is het wezen van God.
 

Waarheid

Waarheid is dat wat echt is; het beschrijft hoe dingen werkelijk zijn. Net zoals ons DNA de vorm bevat die ons fysieke leven zal aannemen, bevat Gods waarheid de vorm die onze ziel en geest mogen krijgen. Waarheid is het tweede ingrediënt wat nodig is om te groeien naar het beeld van God. Waarheid is het structurele aspect van Gods karakter. Waarheid stelt grenzen aan slecht gedrag en geeft richting.
 

De een of het ander

Wanneer alleen ‘Waarheid’ wordt gecommuniceerd, dan is dat hard, harteloos. Je mist het invoelend vermogen, de relationele kant van vergeving en meeleven. Wanneer je alleen met ‘Genade’ leeft, dan is de grenzeloosheid juist een probleem. Er zijn geen beperkingen.

Genade roept het verlangen op naar structuur. En waarheid roept het verlangen op naar liefde. In werkelijkheid rukte de zondeval deze twee aspecten uit elkaar.

Als ik om mij heen kijk zie ik de verwoesting die optreedt als genade en waarheid uit elkaar worden gehaald:
 
  • Jongeren die opgroeien in een omgeving van waarheid zonder genade gaan vaak gebukt onder veroordeling. Ze ontvangen richting zonder relatie. Het brengt schuldgevoel, onzekerheid, boosheid en veel andere pijnlijke emoties.   
  • Jongeren die opgroeien in een omgeving van genade zonder waarheid geven zich over aan losbandigheid. Ze ontvangen acceptatie zonder richting. Het geeft ruim baan aan hebzucht, zelfgerichtheid en allerlei ‘los’ gedrag zonder dat er consequenties worden gesteld.

Genade en waarheid samen

Wat gebeurt er als we die twee samenvoegen? Johannes vertelt ons dat ‘genade en waarheid zijn gekomen door Jezus Christus’ (Johannes 1 vers 14-17). Ja, mensen falen, dat komt door de waarheid van de wet. Maar uit Zijn volheid worden we verlost en ontvangen we genade op genade. Alleen door Jezus kunnen we de twee ingrediënten voor groei tegelijk ervaren.

Met alleen genade ben je veilig voor veroordeling, maar kun je nog geen echte intimiteit beleven. Echte relatie gaat altijd samen met waarheid. Genade gecombineerd met waarheid nodigt de werkelijke ik – de ‘ik’ inclusief onvolmaaktheden - uit om te groeien. Dan kunnen we groeien naar het beeld van onze schepper.

Ik spreek inmiddels wekelijks met deze jongere over het samengaan van waarheid en genade in zijn leven. Soms zeg ik: ‘Kan je wat meer Gods genade naar jezelf tonen?’. En soms: ‘Welke waarheid van God zou van toepassing kunnen zijn?’. Door genade & waarheid bij elkaar te houden, ontdekken we samen steeds meer van Gods karakter en onze rol in Zijn grote verhaal!

Deze blog is gebaseerd op de inzichten uit mijn lievelingsboek: ‘Vier stappen naar een sterke identiteit’ van auteur dr. Henry Cloud (2009). Voor meer over hoe genade en waarheid de cultuur van je jeugdwerk vormgeven, lees deze blog.

Deze blog is geschreven door Tirza Roor. Tirza vult haar leven met daadkracht, hartstocht en bewustzijn. En met goede koffies, triatlon en hechte vriendschappen. Want: “Het leven is ingewikkeld eenvoudig!” Ze werkt als Trainer bij LEF aan het ontwerp en de inhoud van de Learning Community.

(Fotocredit: Rémi Walle)