< terug

Google kan een bron van inspiratie zijn. Typ wat in het zoekvak en Google vertelt je waar het vaakst op wordt gezocht. En dat kan verrassend en verhelderend zijn!

Wat is een leider? Als we het Google vragen en beginnen met typen ‘a leader is’ krijgen we onder meer de volgende opties:

  • Een leider is een handelaar in hoop
  • Een leider wordt geboren, niet gemaakt
  • Een leider is iemand die de weg kent, de weg gaat en de weg laat zien
  • Een leider is iemand die laat zien wat mogelijk is
  • Een leider is slechts zo sterk als zijn team
  • Een leider wordt bewonderd, een baas wordt gevreesd
  • Een leider is op z’n best als Lao Tzu
Op die laatste na zijn het best inspirerende statements! Ook bij LEF denken we veel na over wat een leider is. Een leider is immers bepalend voor de cultuur van een groep. Goed om te weten dus, waar je op moet letten als je een leider zoekt. Binnen de context van het jeugdwerk zijn dit de vier kenmerken die een leider wat ons betreft moet hebben.
 

1. Een leider is een discipel

Het eerste kenmerk van een leider is supersimpel en superbelangrijk. Leiderschap is mooi en aardig, maar wat zit daaronder? De basis van een goede leider is altijd dat hij of zij een volgeling van Jezus is. Die zijn er in veel soorten en maten, maar één ding is zeker: deze persoon leeft zijn leven in het perspectief van Gods koninkrijk.

in het leven van een discipel spelen de drie dimensies Boven, Binnen en Buiten een rol. Oftewel: je hebt een relatie met God, je bent onderdeel van een gemeenschap en je hebt oog voor mensen die nog zonder Jezus leven. Als een discipel bij wie deze dimensies in evenwicht zijn leider wordt, dan zal hij ook in zijn leiderschapsrol aandacht aan alle drie de dimensies hebben. Zo krijg je gezonde groepen, waar Jezus centraal staat, een veilig klimaat heerst en mensen gestimuleerd worden missionair te leven. 
 

2. Een leider is volgbaar

Zodra er meer discipelen bij elkaar zijn in een groep, wordt er vaak een leider zichtbaar. Het zijn personen die door zichtbaar en onzichtbaar gedrag voorop gaan. Ze nemen besluiten, leven gedrag voor dat wordt gekopieerd, of mengen zich actief in een groepsproces. Deze persoon heeft invloed op de anderen. Ze volgen deze persoon.
Deze informele leider kan een positief of negatief voorbeeld zijn. Daarom moet je altijd goed kijken in een groep: wie wordt er gevolgd? En is dat het gedrag of de houding die we willen vermenigvuldigen? (Een volgbare leider laat bijvoorbeeld de leercirkel in de praktijk zien: zij stelt de vragen ‘Wat zegt God?’ en ‘Wat ga ik daarmee doen?’.)
 

3. Een leider is verantwoordelijk gemaakt

Wanneer een groep groter wordt dan 5 personen wordt er vaak een leider aangewezen. Deze formele leider heeft de rol om de groep te leiden. Het is als het ware een zichtbare rol waardoor de leider en de groep weten dat hij of zij voorop gaat in de keuzes en cultuur. Hij is verantwoordelijk voor het maken van goede keuzes.

Het is zichtbaar: iedereen weet dat we die discipel volgen in deze groep. En tegelijk is het transparant: de leider is nog steeds in eerste plaats een discipel. Zijn leefstijl en geloof zijn een zichtbaar voorbeeld voor de anderen. Geef de leidersrol dus aan iemand die goede keuzes kan maken, de juiste richting aangeeft en in gedrag de cultuur voorleeft die je wilt zien. Het kan zijn dat dit de informele leider is. Maar het kan zeker ook zijn dat dit iemand is die zelf niet gedacht had zo’n voorbeeldrol te kunnen vervullen.

Een verantwoordelijke leider laat de cultuurmatrix in de praktijk zien: zij bouwt aan een cultuur waarin uitnodiging en uitdaging in balans zijn en waar groei als discipel plaatsvindt.
 

4. Een leider maakt leiders

We willen nog één extra eigenschap noemen. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van groepen, juist ook in jeugdwerk, zijn er altijd weer nieuwe leiders nodig. Wij vinden het dan ook een taak van elke leider om zijn of haar leiderschap te vermenigvuldigen, door te geven.

De kern van LEF en Navigators is dat discipelen discipelen maken en zo een beweging van volgelingen van Jezus op gang brengen. Wij geloven dat je als leider leiders maakt en zo een beweging van gezonde groepen mogelijk maakt.

De kerk van Christus bestaat dan uit allerlei gemeenschappen, die samen onderweg zijn om een leven met God voor te leven en door te geven. Groepen die laten zien hoe het Koninkrijk van God functioneert te midden van het Koninkrijk Der Nederlanden. Vermenigvuldigen wil zeggen: maak jij nieuwe leiders? Geef jij leiderschap door?
 
Meer weten over hoe je leiders zoekt en een dreamteam voor je jeugdwerk bouwt? Download ons gratis e-book.