< terug

Elke discipel, en daarmee elke jeugdgroep die uit discipelen bestaat, leeft in 3 dimensies: boven – binnen – buiten. Boven in contact met God de Vader, binnen in focus op zichzelf en de groep, buiten in contact met de buitenwereld.

Snelle test: waar ligt in jouw jeugdgroep de minste nadruk?

Als je een gemiddelde jeugdgroep bent, zit het met Binnen wel snor, het is gezellig. Je probeert Boven vorm te geven, door worship, Bijbellezen en gebed. Maar Buiten? Dat blijft voor veel groepen toch een lastige.

Wat hebben je jongeren nodig om missionair te zijn? Dit vraag staat centraal. In deze blog geven we geen antwoord op die vraag, maar reiken we een framework, een proces aan waarmee je kunt achterhalen wat er nodig is in jouw context met jouw jongeren. Voor jou als leider, of met je hele team van jeugdleiders.

Twee vragen staan centraal:

 1. Wat willen we dat missionaire jongeren weten, kunnen, leven, geloven?
 2. Op welke manier kun je deze gebieden op korte termijn helpen groeien? 

Hoe ziet een missionaire jongere eruit?

Als missionair-zijn onlosmakelijk verbonden is met discipel-zijn, dan kun je missionair-zijn niet los zien van veel aspecten van een discipel. Tijd om concreet te worden. Waar hebben we het over als we praten over een missionaire discipel? Als je hier concreet over wordt helpt dat in hoe je er vervolgens mee aan de slag kunt gaan.

Beantwoord als leider of als team de volgende vragen. We geven per vraag een aantal voorbeelden, maar die zijn zeker niet leidend voor jouw antwoorden.
 • Wat moet een missionaire jongere WETEN?
  Bijvoorbeeld: Wat het goede nieuws is, wat getuigen is, wat de Bijbel zegt over spreken over je geloof.
 • Wat moet een missionaire jongere KUNNEN?
  Bijvoorbeeld: Het evangelie uitleggen, goede vragen stellen en luisteren, zijn persoonlijke geloof kunnen verwoorden.
 • Wat moet een missionaire jongere LEVEN?
  Oftewel: Welke karaktereigenschappen zijn belangrijk voor een discipel als getuige?
  Bijvoorbeeld: Integriteit, openheid, geduld, liefdevol.
 • Wat moet een missionaire jongere GELOVEN?
  Bijvoorbeeld: Dat Jezus leeft en met Hem is, waarom getuigen belangrijk is, dat mensen Jezus nodig hebben

Hoe help je jongeren groeien?

Als je een beeld hebt van wat een discipel, een missionaire jongere weet, kan, leeft en gelooft, kun je concreet worden in de toerusting en aanpak van jongeren. Het plaatje van hierboven is dan een doel voor groei bij je jongeren.

Denk eens na over wat dit betekent voor jou, als leider in relatie met jongeren, als je dit wilt bereiken. Welk voorbeeld ben jij?

Nog meer gespreksvragen voor jou en je team:
 • Welke onderdelen binnen het jongerenwerk maken de groei die je wilt zien op dit moment mogelijk?
 • Welke elementen in het beeld dat je hebt geschetst worden op dit moment belicht in het jongerenwerk?
 • Welke elementen verdienen meer aandacht?
 • Op welke manier zouden deze elementen meer aandacht kunnen krijgen? 
Het zal wat tijd en gesprek kosten om als team door deze twee onderdelen heen te gaan. Het geeft je echter veel helderheid en richting in je jeugdwerk. En vergeet niet na dit denkwerk met je team en het uitwerken met je jongeren om de belangrijkste stap te zetten als het gaat om missionair-zijn: Doen!

(Fotocredit: Joshua Earle)