< terug

Jezus vond het tijd voor een kleine opiniepeiling over zichzelf. In Lucas 9:18-27 vraagt Hij aan zijn discipelen wie zij denken dat Hij is. Waarom? Omdat Hij op zoek is naar hun overtuiging. Het is al snel duidelijk: Zijn discipelen volgen Hem omdat Hij de Christus is.
 
Prima, goed antwoord, zou je zeggen. Jezus gaat echter verder. Hij stelt meteen duidelijk dat als je Hem wilt volgen, je Hem alleen kan volgen op Zijn voorwaarden. In een eerdere blog zagen we dat mensen (en jongeren in jouw kerk) Jezus vaak eerst volgen op eigen voorwaarden. Wanneer je gelooft dat Hij de Christus is, daagt Hij je uit Hem te volgen op Zijn voorwaarden. Door Hem te volgen op Zijn voorwaarden, stel je Christus centraal in plaats van jezelf.
 
Wat zijn die voorwaarden? Jezus zegt meteen na het antwoord van de discipelen:

“Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.”

 
1. Verloochen jezelf

Dit idee wordt vaak verkeerd begrepen of verkeerd toegepast. Jezelf verloochenen betekent niet dat je je eigenwaarde omlaaghaalt, je gevoelens ontkent, of niet gelukkig mag zijn of genieten. Het woord verloochenen betekent zoveel als 'weerstaan' of kortweg 'nee' zeggen. Petrus zal later Jezus verloochenen. Daarmee zegt hij letterlijk: 'Ik ken die persoon niet'.

Jezelf verloochenen betekent nee zeggen tegen het godje dat je zelf bent. Dat stukje van je binnenste dat graag zelf de voorwaarden wil stellen. Dit klinkt zwaar, maar als je Jezus leert kennen wil je niets liever dan achter Hem aan. Hij staat dan bovenaan.
 

2. Neem je kruis op

Dit is iets wat veel gebruikt wordt bij ziekte, negatieve ervaringen. “Ieder huisje heeft zijn kruisje.” Dat is niet wat Jezus bedoelt. De woorden zullen bij Jezus’ toehoorders het beeld opgeroepen hebben van een misdadiger die op weg was naar zijn kruisiging. Zo iemand was feitelijk al dood. Hij had elke aardse hoop en ambitie moeten opgeven.

Jezus roept ons als zijn volgelingen op om ons als dood te beschouwen. Om alle aardse hoop en ambitie, alle plannen en verlangens neer te leggen en te begraven. Let op: God wil ze, wanneer ze van Hem zijn, zeker weer tot leven wekken. Maar eerst moet je ze zelf loslaten.
 

3. Volg Jezus

Discipelschap draait om het volgen van Jezus: Achter Jezus aan lopen. Doen zoals Jezus deed. Achter Hem aan de weg gaan die Hij van je vraagt. Leren van Jezus. Dat betekent dus: gaan waar Hij wil dat je gaat en niet anders. Dat betekent ook: Zorgen dat Zijn stem herkent. Jezus zegt dat Zijn schapen Hem herkennen aan zijn stem.

Jezus roept ons dus op om op Hem te gaan lijken. Dit kan door in de Bijbel te lezen wat goed is om te doen en door naar de Geest te luisteren wat hij specifiek tegen jou wil zeggen. Optrekken met Jezus omvat een heleboel: je hele leven!

(Fotocredit: David Marcu)