< terug

Growing Young, het boek waar momenteel veel over gesproken wordt. Een onderzoek onder kerken in Amerika rond de vraag: “Hoe ben je een kerk waar jonge mensen toegewijd blijven en groeien in hun geloof?” Deze vraag raakt de pijn en passie van LEF: wij zien in ons land ook veel jongeren die de kerk verlaten. En ouderen zoeken hoe ze een relevante gemeenschap kunnen bouwen voor hen.
Het boek biedt 6 strategieën. Wij schrijven deze week elke dag een blog: met een korte samenvatting, een extra tool en concrete acties. Zodat jij dit bespreekbaar kan maken. Zodat we samen in actie komen!

Strategie #5: Prioritize young people (and families) everywhere
> Geef jongeren en jonge gezinnen overal prioriteit

Jonge mensen prioriteit geven als gemeente staat op nummer 1 in het onderzoek. Kerken die jong groeien hebben zich volledig toegewijd aan deze strategie. Het prioriteit maken van jonge mensen in alles (budgetten, energie en aandacht zowel binnen als buiten de kerk), bracht een keerpunt. Het is zelfs zo dat deze strategie een scharnierfunctie heeft: als dit niet lukt, lukt de rest ook niet.

Prioriteit geven aan jongeren is meer dan een jeugdwerker aanstellen en een hippe jeugdruimte hebben. Het gaat over elk facet van kerk-zijn; de samenkomst, aanbidding, visie, programma’s, gemeenschapsleven, theologie et cetera. Met jonge mensen wordt in het boek ook jonge gezinnen bedoeld. Uit onderzoek blijkt dat ouders de beste voorspellers van het geloof van hun kinderen zijn: hoe relevanter het geloof in hun dagelijks leven, hoe groter de impact op hun kind(eren).

Er zijn twee mythes over jong groeien:
 1. Goede leiders en programma’s leiden automatisch tot prioriteit (dat is namelijk niet zo)
 2. Goede intenties zijn genoeg (dat is namelijk ook niet zo)

Gedachten met LEF

Deze strategie kan spannend klinken en vragen oproepen. De kerken uit het onderzoek hebben niet alleen gekozen voor deze strategie zodat jongeren blij zouden zijn en ‘maar niet weg zouden gaan’. Ze ontdekten dat de hele kerk ervan profiteert.

In tegenstelling tot de vorige blogs heeft deze strategie geen uitgewerkte tool, maar een aantal gedachten met LEF over hoe dit eruit zou kunnen zien.

Ga in gesprek
In iedere kerk zijn mensen die verantwoordelijkheden hebben en keuzes maken namens de gemeente. Ga eens met hen in gesprek over de volgende vragen:
 • Hoe nemen wij jongeren serieus?
 • Wat zou je ervan vinden als we bij iedere keuze die we maken jongeren en jonge gezinnen prioriteit durven geven?
 • Hoe investeert onze gemeente in het persoonlijke geloof van ouders?
 • Waar gaat het meeste geld naar toe in onze gemeente en waarom is daarvoor gekozen?
Organiseer een oudernevendienst
In onze gesprekken over deze strategie grapte een van ons laatst: “En dan doen we een oudernevendienst in plaats van een kindernevendienst”. En eerlijk gezegd is dit best een gedachte-experiment waard.

Want wie bepaalt eigenlijk hoe diep en doordacht een ‘normale’ eredienst eruit ziet? Hoe zou het zijn als juist de ‘ouderen’ de kerkzaal verlaten om op hun ‘eigen manier of niveau’ input te krijgen. Zodat de dienst in de kerkzaal geschikt is voor de rest van de gemeente; jongeren en jonge gezinnen. Een mooi voorbeeld van prioriteren van jongeren en jonge gezinnen toch? Of zouden we dan vervolgens massaal weer klagen over kerkverlating onder ouderen?

Wij geloven dat een goede mix voor beiden het beste de veelkleurigheid van generaties en levensfases weerspiegeld. We zien ook dat hier in de breedte van de kerk de laatste decennia al veel in beweging is gekomen. Maar het is ons tegelijk niet ontgaan dat deze vijfde strategie breed herkent en gequote wordt. Raakt het onze pijn? Ons hartsverlangen naar verjonging? Het zet ons gedachtegoed op scherp en daagt uit wellicht andere dappere keuzes te gaan maken in onze gemeenschap van gelovigen.

Zet in op de cultuur in je kerk
Er is geen magische formule, geen stappenplan waarmee je jong gaat groeien als kerk. Daarom is ons advies: Ga intentioneel bouwen aan de cultuur van jullie geloofsgemeenschap.

Alleen, ‘cultuur’ is zo’n vaag woord. Socioloog Van Oudenhove zegt het zo:  

“Cultuur is een door een gemeenschap gedeeld systeem van waarden, normen, ideeën, houding, gedrag, communicatiemiddelen (en de producten ervan), die van generatie op generatie worden overgeleverd."

Met andere woorden, cultuur is een samenspel van subjectieve aspecten die je bijna niet kunt benoemen en objectieve, zichtbare gedragingen.
 • Subjectieve aspecten zijn de overtuiging en waarden die ergens achter zitten. Bijvoorbeeld: wat vind je belangrijk? Effectiviteit of veiligheid?  Kwaliteit of fouten maken mag?
 • Objectieve aspecten zijn zichtbare gedragingen. Bijvoorbeeld: Kies je voor bellen, mailen, appen of face-to-face? Hoe begroeten jullie elkaar? Hoe schrijf je een mail? Dat is cultuur.
Als we zeggen 'zet in op cultuur' gaat het over deze subjectieve aspecten. Welke cultuur bouwen jullie als gemeente?
 • Wat zie je in het gedeelde systeem van waarden en normen?
 • Welk gedrag en welke houding is zichtbaar?
 • Wat wordt echt belangrijk gevonden en waarom?
 • Waarom doen we wat we doen?
 • Hoe kan een cultuur eruit zien waarin jongeren tot discipelen worden gemaakt en leren om zelf nieuwe discipelen te maken?
Intentioneel bouwen aan cultuur vraagt telkens opnieuw een bewuste keuze, om dat wat ‘normaal’ is eerlijk te spiegelen, het goede te behouden en aan te scherpen waar nodig.
 

GROWING YOUNG - ACTIES:

In ‘Growing Young’ worden ook een aantal concrete acties gegeven om deze strategie in de praktijk te brengen. Dit zijn wat ons betreft de 3 beste:

1 > Bekijk je getallen
Vraag de verantwoordelijke om cijfers, ga eens door het ledensysteem: Hoeveel jongeren staan op papier? Hoeveel komen er daadwerkelijk? Wat is het percentage jongeren in je kerk? En hoeveel van het budget gaat naar Jongeren?
Doe hetzelfde voor jonge gezinnen. Wat zeggen de cijfers?

2 > Bedank volwassenen die offers maken waardoor jongeren prioriteit krijgen!
Jongeren en jonge gezinnen overal prioriteit geven kost ook iets! Sommige mensen maken daarvoor offers, ze kiezen ervoor om niet alleen aan hun eigen belang te denken. Bedenk een passende manier om hen te bedanken. Schrijf bijvoorbeeld een dankjewel-brief in het kerkblaadje, of laat deze voorlezen. Benadruk het belang van een gunnende kerk.

3 > Beoordeel alles!
Ga met een gemengde groep uit je kerk met elkaar in gesprek over  elk gebied van jullie kerk-zijn. Hang ze bijvoorbeeld met woorden op de muur en laat iedereen  individueel post-its plakken. Praat daarna samen door over de bevindingen: Kijk op elk gebied in hoeverre je jongeren prioriteit geeft. Geef daarna een rood, oranje of groen licht.
 
Lees al onze blogs over de 6 strategieën:
Maandag: 1. Leiders die leiderschap doorgeven
Dinsdag: 2. Leef je in in jongeren
Woensdag: 3. Neem Jezus’ boodschap serieus
Donderdag: 4. Werk aan een warme gemeenschap
Vrijdag: 5. Geef jongeren en jonge gezinnen overal prioriteit
Zaterdag: 6. Wees de beste buren